Współpraca

Zapraszamy do współpracy osoby z całej Polski, chcące w terenie aktywnie poszukiwać i obsługiwać osoby poszkodowane w wypadkach.
Otwarci jesteśmy także na osoby dla których jest to praca dodatkowa.
Gwarantujemy wysokiej klasy szkolenia prawnicze i sprzedażowe oraz pracę z ekspertami odszkodowawczymi.

Prosimy o kontakt na email: biuro@advoco.pl oraz o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.