Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie za wypadek w pracy » Wypadek dziecka w zakładzie pracy rodzica – czy należy się pełne odszkodowanie?
wypadek dziecka- chłopiec stojący przed ścianą lasu

Wypadek dziecka w zakładzie pracy rodzica – czy należy się pełne odszkodowanie?

Wypadek dziecka- czasem zaistnieje taka sytuacja, gdy musimy zabrać dziecko do pracy, bo nie mamy go z kim zostawić. Czy w takim przypadku pracodawca odpowiada za wypadek, gdyby przydarzył się on dziecku ?

Sytuacja autentyczna – wypadek dziecka w miejscu pracy rodzica

wypadek dziecka, matka pracuje w ogródkuPani Maria była zatrudniona w gospodarstwie ogrodniczym. Pracodawca poprosił Panią Marię o przyjście do pracy w sobotę. Pani Maria poinformowała, że nie może zapewnić opieki nad dzieckiem w ten dzień, więc pracodawca wyraził zgodę, aby stawiła się w pracy wraz z 5-letnim synem. Pani Maria wspólnie z pracodawcą zajmowała się rozsadzaniem roślin, syn zaś bawił się na terenie posesji nieopodal pustego basenu. Basen ten nie był zabezpieczony, a jego powierzchnia została przysypana cienką warstwą śniegu. W pewnym momencie Pani Maria zobaczyła swoje dziecko jak nieprzytomne leży w basenie. Podjęła próby reanimacji, a dziecko z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala.

Na szczęście pracodawca posiadał polisę OC, więc rodzice pięciolatka wystąpili na drogę sądową przeciwko towarzystwu ubezpieczeń pracodawcy o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu doznania szkody i odszkodowania po wypadku. W sądzie towarzystwo ubezpieczeń podnosiło, iż do zdarzenia przyczyniła się matka, która w sposób nieprawidłowy sprawowała opiekę nad synem.

Obowiązek sprawowania nadzoru przez rodziców- wypadek dziecka

Owszem, obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem wynika z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, a konkretnie z art. 95. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. Ponadto do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Tym samym na rodzicach spoczywa ciężar ochrony małoletnich dzieci przed grożącymi im niebezpieczeństwami i szkodami, których z racji wieku nie są w stanie dostrzegać i unikać.

Przyczynienie zaś jest określone przepisami kodeksu cywilnego. Art. 362 daje uprawnienie do zmniejszenia zadośćuczynienia, jeżeli do szkody przyczynił się sam pokrzywdzony.

Rozstrzygniecie Sądu Najwyższego- wypadek dziecka

Ostatecznie to Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć sprawę. Sąd wyraził zdanie, że brak należytego nadzoru rodziców nie ma wpływu na przyczynienie. Ma natomiast wpływ na to, czy odszkodowanie w ogóle się należy.

Tym samym niedoskonały nadzór nad dzieckiem nie spowodował obniżenia wysokiego odszkodowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *