Pełne zaangażowanie już na etapie sprawy karnej

Odszkodowanie za śmierć członka rodziny

Kto może otrzymać – Odszkodowanie za śmierć członka rodziny

Odszkodowanie należy się osobie bliskiej, dlatego najczęściej jest to osoba z rodziny. Każdorazowo odszkodowanie zależy to od relacji pomiędzy osobą zmarłą a osobą występującą roszczeniem. W związku z tym każdy przypadek wymaga analizy i dopasowania argumentów do danej sprawy. Ponadto wypadek wiąże się ze zmianą trybu życia całej rodziny, która musi poradzić sobie z nową rzeczywistością. Gdy jesteśmy pogrążeni w żałobie nie mamy sił, aby dodatkowo zajmować się kwestiami prawnymi. Czyli np. analizować opinie biegłych dotyczące wypadku, czy umiejętnie odpowiadać na kolejne pisma ubezpieczyciela.

Ważne jest zatem aby skontaktować się z nami już na samym początku. Możemy wtedy czuwać nad tym, aby wszystkie okoliczności zostały należycie wyjaśnione odpowiednią argumentację prawną. Dzięki temu otrzymamy odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Wysokość odszkodowania  – Odszkodowanie za śmierć członka rodziny

Na wysokość odszkodowania ma wpływ wiele elementów, stan psychiczny osób z rodziny, utrata zarobków, czy też zmiana trybu życia. Ponadto poniesione wydatki na pogrzeb, stypę , nagrobek czy nawet odzież żałobną powinny być zrefundowane. Jeżeli osoba zmarła wnosiła do gospodarstwa domowego zarobki, lub pomagała bliskim w pracach domowych to także należy się stosowne wysokie odszkodowanie.

Ponadto może Państwu przysługiwać odszkodowanie za straty moralne czyli zadośćuczynienie lub renta.

Wiele słyszy się o wypadkach w których sprawca zbiegł lub nie został  ustalony- podejmujemy się także spraw, nawet gdy wypadek był bardzo dawno, a możliwości wykazania relacji pomiędzy osobą zmarłą a żyjącą są bardzo ograniczone.

Warto zatem, aby poza słowami otuchy podjąć realne działania które pomogą finansowo pozostałym osobom z rodziny w kolejnych latach. Często kontaktują się z nami osoby, które martwiąc się o dalsze losy swoich pogrążonych w żałobie bliskich szukają porady i wsparcia prawnego.

 

Odszkodowanie za śmierć członka rodziny- wypadek w pracy

Życie i zdrowie ludzkie nie ma ceny dlatego też możemy starać się o odszkodowanie ze wszystkich źródeł jakie są dostępne.

Poza jednorazowym odszkodowaniem z ZUS, możemy starać się o odszkodowanie od pracodawcy z polisy OC zakładu pracy. Warto sprawdzić także odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego lub innych źródeł. Oczywiście każdorazowo informacja skąd otrzymać odszkodowanie zależy to od sytuacji osoby , która uległa wypadkowi.