Pełne zaangażowanie już na etapie sprawy karnej

Wypadek śmiertelny

Śmierć w wypadku jest zawsze ciosem dla osób bliskich. Dlatego też warto aby poza słowami otuchy podjąć realne działania które pomogą finansowo pozostałym osobom z rodziny w kolejnych latach. Ważny jest pierwszy kontakt z nami. Należy zacząć od analizy dokumentów z przebiegu zdarzenia a następnie czuwać nad tym, aby wszystkie okoliczności zostały należycie wyjaśnione przez biegłych i w razie potrzeby aktywnie przedstawiać odpowiednią argumentację prawną.

Należy pamiętać, iż to komu należy się odszkodowanie zależy od relacji pomiędzy osobami. Każdorazowo należy określić kto był dla osoby zmarłej osobą bliską.

Poniesione nakłady na pogrzeb, stypę , nagrobek czy nawet odzież żałobną powinny być zrefundowane. Jeżeli osoba zmarła wnosiła do gospodarstwa domowego zarobki, lub pomagała innym bliskim nieodpłatnie w pracach domowych to także należy się stosowne wysokie odszkodowanie.

Ponadto mogą Państwu przysługiwać odszkodowanie za straty moralne ( zadośćuczynienie) oraz renta.

Wiele słyszy się o wypadkach w których sprawca zbiegł lub nie jest ustalony- podejmujemy się także takich przypadków, nawet gdy wypadek był bardzo dawno a możliwości wykazania relacji pomiędzy osobą zmarłą a żyjącą są bardzo ograniczone.