Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Wypadki drogowe – podsumowanie roku. Część 2
wypadek- auto pickup wjechał w zaścnieżone pole

Wypadki drogowe – podsumowanie roku. Część 2

Dzisiaj zapraszamy na kolejną – tym razem styczniową –  część podsumowań, dotyczącą wypadków drogowych.  Dzisiaj skoncentrujemy się na rodzajach wypadków, przyczynach oraz sprawcach kolizji, zwracając uwagę przede wszystkim na problem alkoholu.

 

Rodzaje wypadków drogowych

Spośród wszystkich rodzajów wypadków, najwięcej miało miejsce bocznych zderzeń pojazdów w ruchu (29,6%), a w drugiej kolejności najechań na pieszego (25,6%). Były one także najbardziej tragiczne – zginęła w ten sposób 1/3 wszystkich osób, które zginęły na drogach w 2015 r.

Przyczyny i sprawcy wypadków

W większości przypadków  (82,8%) to niestety kierowcy powodują wypadki. Jakie przepisy najczęściej są łamane? Przede wszystkim nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, to dwie główne przyczyny zdarzeń, których chcielibyśmy uniknąć.

Niesprawność techniczna pojazdów nie jest z reguły bezpośrednią przyczyną zaistniałych zdarzeń i takich wypadków odnotowano jedynie 41. Po analizie wykazano, że najwięcej było usterek w pojazdach było w oświetleniu (35 przypadków) oraz w ogumieniu (12).

Ofiary wypadków

Najczęściej uczestnicy wypadków ginęli w obszarze niezabudowanym. Najwięcej poszkodowanych to kierowcy i ich pasażerowie (53,5% poszkodowanych), a w drugiej kolejności piesi (21% uczestników wypadków). Najwięcej osób zginęło powyżej 60 roku życia (835 osób), a w wieku 40-59 lat – 826. Najwięcej rannych było wśród młodych ludzi w wieku 25-39 lat (11 342 osoby).

Około 40% wypadków to ofiary, których nie chroni karoseria samochodu, nie posiadają systemów bezpieczeństwa itp. – stąd też należy na nie zwrócić szczególną uwagę. Większość wypadków z udziałem pieszych miało miejsce w grudniu, listopadzie i styczniu. Z rozkładu godzinowego wynika, że wypadki z pieszymi mają miejsce najczęściej w godzinach 16-20 w piątki i poniedziałki.

Alkohol:

Prawie w 10% wszystkich wypadków jeden uczestniczących w wypadku był pod wpływem alkoholu. Najwięcej w województwie łódzkim (11,8% wypadków) oraz śląskim (11,7% wypadków). Najwięcej tego typu zdarzeń miało miejsce w soboty i niedziele. Są to dni, które sprzyjają spotkaniom towarzyskim (spożywany jest alkohol). W 2015 r. uczestnicy ruchu pod wpływem alkoholu spowodowali 6,7% wszystkich wypadków. Najczęściej byli to kierujący pojazdami. Należy pamiętać, że w takim przypadku firma ubezpieczeniowa ma prawo regresu tj. po wypłacie odszkodowania poszkodowanemu – zwróci się do sprawcy, aby pokrył wypłacone odszkodowanie wraz z kosztami firmy ubezpieczeniowej z własnej kieszeni.

Najwięcej wypadków kierujący będący pod działaniem alkoholu spowodowali w miesiącu lipcu i sierpniu. Najczęściej byli to młodzi ludzie w wieku 25-39 lat. W tym przedziale wiekowym jest także najwięcej ofiar śmiertelnych (45%) i rannych ( 42%). Okres urlopowy, zwiększone natężenie ruchu oraz zapewne silniejsze oddziaływanie alkoholu ze względu na temperatury powodują tragiczne skutki.

Europa:

Polska (9,2 osoby) wraz z Litwą (8,2 osoby) ma najwyższy odsetek osób zabitych na 100 tys. mieszkańców. Natomiast w liczbie osób rannych na 100 tys. mieszkańców przodują kraje południa Europy: Włochy (141,9) Cypr (141,2) oraz Hiszpania (138,3).

Pamiętajmy zatem, że auto jest jednak niebezpiecznym środkiem poruszania się i nawet, jeżeli nie my, to inny uczestnik ruchu drogowego może popełnić błąd, za który można zapłacić życiem lub zdrowiem.

Jesteśmy kancelarią odszkodowawczą, która pomaga ofiarom wypadków i ich rodzinom. Jeżeli mieli Państwo spośród najbliższych takie zdarzenie, to zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *