Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie za wypadek w pracy » Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu
wysokośc odszkodwania za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu zależy m.in. od tego do jakiej instytucji składamy swój wniosek oraz z jakiego rodzaju polisy chcemy skorzystać.

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu- wniosek do ZUS

W przypadku wniosku do ZUS mamy ustaloną kwotę za 1% uszczerbku na zdrowiu do 31 marca 2023r. wynosi ona 1133zł. Kwota ta wynika z przelicznika ministerialnego przeciętnej płacy w Polsce. Stwierdzony uszczerbek na zdrowiu przez lekarza orzecznika jest mnożny przez odpowiedni wskaźnik. Wyliczenie otrzymamy w decyzji z ZUS przyznającej odszkodowanie.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z ZUS 

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu- z polisy grupowej PZU lub innej firmy ubezpieczeniowej

Każda firma ubezpieczeniowa ma inne warunki ubezpieczenia, inne wyłączenia odpowiedzialności oraz oferuje inne stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu. Aby ustalić wysokość odszkodowania po wypadku  powinniśmy otrzymać z kadr swojej firmy- Ogólne Warunki Ubezpieczenia tzw. „OWU”. W warunkach tych są zapisane wszystkie ustalenia prawne pomiędzy firmą a ubezpieczycielem. Jest tam także tabela z uszczerbkami – z reguły podobna do tej tabeli z ZUS, w której możemy sprawdzić wysokość należnego nam odszkodowania. Polisy grupowe zazwyczaj posiadają kilka odrębnych umów, gdzie poza uszczerbkiem na zdrowiu możemy mieć także umowę np. na pobyt w szpitalu, zakup lekarstw czy też operację chirurgiczną. 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne (a czasem nawet ważniejsze) od zdrowia fizycznego. Odszkodowanie za krzywdę niematerialną stres, ból i cierpienie nazywa się zadośćuczynieniem lub stratami moralnymi. Najczęściej o zadośćuczynienie staramy się od:

  1. ubezpieczyciela sprawcy wypadku samochodowego z jego polisy OC,
  2. ubezpieczyciela pracodawcy gdy był to wypadek w pracy z jego polisy OC
  3. od sprawcy mobbingu
  4. od osoby naruszającej dobre imię w Internecie.

Zatem zbieramy każdorazowo wszelką dokumentację dotyczą następstw dla naszego zdrowia psychicznego.

O jaką kwotę zadośćuczynienia wnioskować?

Wycena pieniężna naszego cierpienia i stresu jest bardzo indywidualna i zależy od następstw dla osoby poszkodowanej. Warto zatem dowiedzieć się np. w firmie odszkodowawczej ile towarzystwa powinny wypłacić w podobnych sprawach.

Przed złożeniem dokumentów

Należy na bieżąco zbierać dokumentację medyczną zarówno z pobytu w szpitalu jak i wszelkich wizyt u specjalistów, na rehabilitacji itp. W ubezpieczaniach grupowych należy także wziąć od lekarza zaświadczenie o zakończeniu leczenia.

Czytaj więcej: Dokumentacja po wypadku

Jak firma ubezpieczeniowa analizuje dokumentację?

Ubezpieczalnia każdorazowo bada dokumenty w dwóch aspektach.

  1. Czy musi przejąć odpowiedzialność za dane zdarzenie a co za tym idzie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania
  2. Czy prawidłowo są wykazane następstwa wypadku

Komisja lekarska z firmy ubezpieczeniowej

Każdorazowo lekarze analizują stan zdrowia osoby wnioskującej, oraz następstwa wypadku na dalsze życie osoby poszkodowanej. Komisja lekarska analizuje złożone dokumentów i często już na bazie samych dokumentów wydaje swoją opinię. Jeżeli natomiast lekarz analizujący dokumenty uzna, iż wymagane jest zbadanie danej osoby, wtedy osoba poszkodowana jest zaproszona na takie badanie . Na komisji lekarz o odpowiedniej specjalizacji ocenia stan zdrowia osoby poszkodowanej. Komisja w całości jest organizowana i opłacana przez ubezpieczalnię.

Decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania

Na bazie złożonych dokumentów oraz opinii lekarza, likwidator ubezpieczalni podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania.

Advoco to pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Masz pytania?

Zadzwoń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *