zaburzenia mowy po wypadku (afazja)

Zaburzenia mowy po wypadku (afazja)

Zaburzenia mowy (afazja) jest poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, za które należy się odszkodowanie po wypadku.

Co to jest afazja?

Afazja to zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia mózgu, występujące u osób, które wcześniej komunikowały się w sposób prawidłowy.

Przyczyny zaburzeń mowy

Przyczyną zaburzeń mowy może być wypadek, w którym doszło do uderzenie głową, ale także uszkodzenie mózgu spowodowane udarem niedokrwiennym, krwotocznym– potocznie nazywanym „wylewem”, pęknięciem tętniaka czy guzem.

 Jakie objawy występują przy afazji?

 • zahamowana całkowicie zdolność mówienia, używanie prostych słów, komunikatów bądź posługiwanie się zdaniami prostymi
 • zaburzenia powtarzania słów
 • zaburzenia spontanicznego wypowiadania się, inicjowania i rozpoczynania rozmowy
 • nieprawidłowa budowa gramatyczna wypowiedzi – poszkodowany myli czasy, pomija poszczególne części mowy – często czasowniki
 • zaburzenie rozumienia znaczenia słów
 • zamienianie głosek podobnych brzmieniowo
 • tracenie całego sensu zdania poprzez zamienianie całych słów,
 • łączenie („zlepianie”) dwóch lub więcej słów razem
 • neologizmy– tworzenie nowych, nieistniejących wyrazów, czego wynikiem jest tzw. żargon afatyczny: „sałatka słowna” czyli tworzenie mowy ze słów, które nie występują w danym języku i są wymyślone. Większość osób z tym objawem nie jest świadoma swoich błędów.
 • trudność w znalezieniu nazwy danego słowa (anomia). Osoba poszkodowana opisuje wygląd lub przeznaczenie danego przedmiotu zamiast go nazwać. Ma to słowo na „końcu języka” . to te, no.. do pisania.. (długopis), no ten, no.. do postawienia na kuchence.. ten do gotowania zupy… (garnek), itp.
 • agrafia – utrata zdolności pisania
 • aleksja – utrata zdolności czytania, zwłaszcza na głos

Na czym polega uszkodzenie mózgu przy afazji

Mózg człowieka składa się z 2 półkul, które odpowiadają i uwarunkowują przebieg poszczególnych zdolności. Uszkodzenie półkuli lewej znacząco wpływa na umiejętności językowe człowieka, ponieważ to w jej obszarze znajdują się ośrodki mowy. Uszkodzenie prawej półkuli mózgu, struktur podkorowych czy włókien nerwowych, (z których jest też zbudowany nasz mózg) zaburza połączenie pomiędzy ośrodkami mowy a innymi częściami mózgu.

Czytaj więcej: Uraz głowy po wypadku

Czy afazja jest wyleczalna?

Objawy, rodzaje i rokowania co do wyleczenia afazji zależą od rozległości, okolic i głębokości uszkodzenia mózgu, wieku oraz szybkości podjęcia terapii przez osobę poszkodowaną.

Leczenie zaburzeń mowy

W zależności od objawów, stawiana jest diagnoza typu afazji i na tej podstawie zaplanowany jest dalszy plan terapii. W procesie rehabilitacyjnym ważny jest czas podjęcia odpowiednich i indywidualnych działań. Logopeda/neurologopeda to osoba, która zajmuje się tego typu terapią – w tym przypadku utraconych różnych form komunikacji. Już od pierwszych dnia powinniśmy skupiać się na ciągłym stymulowaniu języka. Ważne jest również wsparcie psychiczne osoby poszkodowanej oraz zachęcanie jej do jak najczęstszej interakcji z otoczeniem.

Czytaj więcej: Jakie badania po wypadku

Afazję należy odróżnić od innych zaburzeń mowy – m.in. od z dyzartrii, gdzie uszkodzone są drogi unerwiające narządy mowy a nie mózg.

Czytaj więcej: Objawy neurologiczne po wypadku samochodowym

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Chcesz uzyskąć odszkodowanie po wypadku? Zadzwoń!

Mamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań.

Zespół Advoco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *