ciemy dzień, przechodzące po pasach nogi pieszych

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Przed nami 1 listopada. Z tego względu przypominamy, co przysługuje osobom bliskim zmarłego w wypadku.

Osoba, która w wyniku wypadku samochodowego straciła osobę bliską, może wystąpić o przyznanie zadośćuczynienia, odszkodowania od jego ubezpieczyciela bądź od sprawcy zdarzenia.

Osoby bliskie zmarłemu są uprawnione do ubiegania się o zadośćuczynienie/odszkodowanie gdy okazało się, że zmarły nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo był dzieckiem do lat 13. Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, np.: małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom, które żyły w związkach nieformalnych. Zadośćuczynienie/odszkodowanie przysługuje nawet wtedy, gdy osoba zmarła przyczyniła się do wypadku tzn. np. jechała szybciej niż powinna, zamyślona weszła na jezdnię na czerwonym świetle itp.

Każdorazowo to ocena danej sytuacji wypadkowej przez biegłego pozwala na analizę całej sytuacji. Po analizie Państwa dokumentów jesteśmy każdorazowo w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy należy się Państwu jakieś odszkodowanie.

Do roku 2008 kodeks cywilny nie regulował odpowiedzialności sprawcy za szkodę spowodowaną utratą osoby bliskiej, co skrupulatnie wykorzystywały firmy ubezpieczeniowe. Dzięki uchwale Sądu Najwyższego, który jasno powiedział, że ofiarom sprzed 2008 r. roku należy się zadośćuczynienie za krzywdę i ból związany ze śmiercią bliskiej osoby, z takimi roszczeniami mogą występować bliscy zmarłego. Pamiętajmy, że w samym 1998 r. na polskich drogach zginęło ponad 7000 ludzi (wg statystyk Policji), w tej liczbie jest duża liczba osób, których bliscy nie otrzymali żadnej rekompensaty, a sprawy ich bliskich są cały czas aktualne i nieprzedawnione.

Roszczenie o naprawienie szkody powstałej po śmierci osoby bliskiej ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Poprzednio obowiązująca regulacja przewidywała dziesięcioletni okres przedawnienia. Co więcej, każda decyzja ubezpieczyciela dotycząca odmowy odszkodowania przerywa bieg przedawnienia (tzn. biegnie on od początku).

Rekompensatą za krzywdę jest zadośćuczynienie przyznawane jako jednorazowe świadczenie.
Każda sprawa jest jednak indywidualna, a wysokość przyznanego zadośćuczynienia zależy głównie od wykazania następstw, występujących po stracie osoby bliskiej. Czynniki te, to m.in.: długotrwałość cierpień i bólu po śmierci najbliższego, trauma, ogrom doznanego cierpienia; poczucie osamotnienia i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej.

Advoco ma duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za śmierć osoby bliskiej.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *