zadośćuczynienie za wypadek, rozbite auto

Zadośćuczynienie za wypadek spowodowany przez męża

Zadośćuczynienie za wypadek

Czy żonie-pasażerce samochodu, którego kierowcą był jej mąż, należy się zadośćuczynienie za wypadek, jeżeli sprawcą wypadku był właśnie mąż lub syn?

W przypadku tak postawionego pytania odpowiedź jest prosta – tak, należy się, tak jak każdej innej osobie, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Dzieje się tak dlatego, że osoba ta nie ucierpiała w wypadku z własnej winy. Co natomiast, jeżeli małżonka lub syn byli także współwłaścicielem pojazdu ?

W takim przypadku odszkodowanie po wypadku także się należy, lecz z pewnymi włączeniami, które szerzej opisujemy w poniższym tekście.

Otóż zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach OC „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.” Wskazuje to jasno, iż odszkodowanie należy się tak, jak napisaliśmy we wstępie.

Przepisy sobie a życie sobie- zadośćuczynienie za wypadek

Jednak przepis sobie, a życie i praktyka firm ubezpieczeniowych sobie – dlatego na początku w roku 2007 Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały korzystne dla współwłaścicieli. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2007 r., (sygn. akt III CZP 146/06), SN wskazał, że zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie, wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi. Druga uchwała, podjęta została rok później, w składzie 7 sędziów[1] Tak ilość sędziów ma znaczenie ! Im więcej sędziów w składzie tym mocniejsza jest siła tego argumentu na sali sądowej w konkretnej Państwa sprawie.

w dniu 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 115/07). Sąd uznał, iż ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy OC szkody wyrządzonej przez kierującego pojazdem. W tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.

Wobec tego nawet jeżeli to mąż/syn był sprawcą wypadku, którego pasażerka – żona będąca współwłaścicielką samochodu, doznała obrażeń ciała, będzie przysługiwało jej zadośćuczynienie od Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był samochód.

Należy pamiętać, że zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu będzie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń, a nie przez męża czy syna. Mąż w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności finansowej – jak każdy kierowca posiadający ubezpieczenie oc.

Jednak w sytuacji, gdy mąż był sprawcą wypadku, żona/syn nie może domagać się pokrycia szkód doznanych w mieniu (np. odszkodowania za uszkodzoną nawigację lub uszkodzenie samochodu.) W świetle art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych “zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.”

Zakres pokrycia szkód- zadośćuczynienie za wypadek

Podsumowując, z ubezpieczenia OC zostaną pokryte szkody związane z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ponadto odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, odszkodowanie za utracony zarobek. Nie zostaną jednak pokryte koszty uszkodzonego w wypadku mienia, które znajdowało się z samochodzie.

 

Prawnicy ADVOCO są wysokiej klasy specjalistami w odzyskiwaniu odszkodowań- zapraszamy do kontaktu.

[1] Tak, liczba sędziów ma znaczenie! Im więcej sędziów w składzie, tym mocniejsza jest siła tego argumentu na sali sądowej w konkretnej Państwa sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *