znęcanie psychiczne

Jak uzyskać odszkodowanie za znęcanie psychiczne?

Mieszkanie z drugim człowiekiem może być piękne, gdy partnerzy darzą się wsparciem i miłością. Jednak w niektórych przypadkach jest zupełni inaczej i powoduje szkody moralne i traumę do końca życia. Najczęściej osobą poszkodowaną w związkach jest osoba słabsza fizycznie, czyli kobieta.

Zachowania noszące znamiona znęcania się nad partnerem:

Z naszego doświadczenia wynika, iż sprawcy zazwyczaj starają się obniżyć poczucie wartości swojego partnera.

Takimi zachowaniami mogą być:

  • wydzielanie pieniędzy i drobiazgowe rozliczanie z każdej rzeczy (przemoc ekonomiczna),
  • ubliżanie i publiczne poniżanie,
  • wydzwanianie do miejsca pracy i chorobliwa zazdrość,
  • sprowadzanie innych kobiet do domu podczas obecności żony.

Dowody w sprawie

Powyższe elementy to tylko przykłady które mogą występować.

Powodują one często tak duże zaburzenia emocjonalne, iż kobiety muszą szukać pomocy w poradniach zdrowia psychicznego.

Dokumentacja taka (historia leczenia) może być dowodem w sądzie na znęcanie się psychiczne.

Ponadto wszelkiego rodzaju nagrania komórką awantur także mogą być dowodem w sądzie.

Warto zadbać o zeznania świadków: przyjaciółki, koleżanki z pracy czy sąsiadów, którzy na bieżąco znali sprawę.

Jeżeli była wcześniej zakładana niebieska karta to policjanci lub pracownicy ośrodka pomocy społecznej znający sytuację także mogą być świadkami w sprawie.

Czasem znęcanie psychiczne łączy się ze znęcaniem fizycznym, czyli wszelkiego rodzaju:

  • pobicia,
  • ciągnięcia za włosy,
  • wymuszenia współżycia (przemoc seksualna),
  • niszczenie rzeczy partnera,
  • wyrzucenie z mieszkania.

Jak udowodnić znęcanie psychiczne nad dzieckiem

Znęcanie psychiczne nad dzieckiem udowadniamy dokładanie w ten sam sposób, co w przypadku osoby dorosłej. Zbieramy dokumentację leczenia z poradni zdrowia psychicznego, a także np. od psychologa szkolnego. Staramy się nagrać komórką awantury, prosimy o zeznania świadków itp.

Znęcanie psychiczne – gdzie zgłosić?

Zgłosić powinniśmy się na policję, ewentualnie do ośrodka pomocy społecznej. Policja może założyć niebieską kartę, wtedy urzędnicy powinni ze zdwojoną czujnością monitorować zachowanie w tej rodzinie. Z doświadczenia jednak sugerujemy skierowanie się do Policji.

W wielu przypadkach należy zadać sobie pytanie, czy starczy nam determinacji, aby zawalczyć o siebie. Niestety, w wielu przypadkach w ostatniej chwili kobiety rezygnują z takich działań i pogrążają się jeszcze bardziej, rujnując swoje życie.

Odszkodowanie za znęcanie psychiczne

Już na etapie sprawy karnej można zażądać naprawienia szkody przez zasądzenie odpowiedniej kwoty. Jednak sąd karny jest bardziej od ukarania sprawcy, niż od badania jak wysokie zadośćuczynienie należy się ofierze znęcania.

Dlatego też po wyroku sądu karnego- przy poważniejszych szkodach moralnych, proponujemy założenie sprawy cywilnej o znęcanie. Skazujący wyrok sądu karnego pozwala sądowi cywilnemu na zasądzenie odpowiedniej kwoty odszkodowania (zadośćuczynienia).

Zapraszamy do kontaktu.

Jeden komentarz odnośnie “Jak uzyskać odszkodowanie za znęcanie psychiczne?

  1. Znęcanie się nad innymi to moim zdaniem odznaka słabości. Niestety, sama byłam ofiarą znęcania się i co gorsza, przez długi czas nic z tym nie robiłam. W końcu odważyłam się poprosić o pomoc. Dzisiaj te przykre chwile są już tylko wspomnieniem, a ja jestem niezwykle wdzięczna firmie Advoco za wsparcie prawne jakie od nich otrzymałam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.