Badanie poszkodowanego. Część 2

Badanie poszkodowanego. Część 2

W niniejszej części w dalszym ciągu opisujemy badanie poszkodowanego po wypadku. Starając się określić stan poszkodowanego, lekarz może wyróżnić dwie fazy: fazę ostrą niedługo po wypadku która charakteryzuje się zaburzeniami przytomności, nudnościami, bólem i...

Badanie poszkodowanego. Część 1

Badanie poszkodowanego. Część 1

Wracając do problemów neurologicznych, badanie poszkodowanego - w zależności od skargi poszkodowanego może się składać z następujących elementów: a) Badania nerwów czaszkowych w tym gdy poszkodowany skarży się na brak czucia smaków ani zapachów oraz gdy poszkodowany...

Rozmowa z poszkodowanym

Rozmowa z poszkodowanym

Tak jak zaznaczaliśmy wcześniej, rozmowa z poszkodowanym ma kolosalne znaczenie dla prawidłowej oceny uszczerbku na zdrowiu, dalszej terapii oraz oceny następstw na dalsze życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Zebranie wywiadu jest możliwe jedynie w atmosferze...

Układ informacyjno – poznawczy. Urazy głowy

Układ informacyjno – poznawczy. Urazy głowy

Dzisiaj kontynuujemy tematykę układu informacyjno-poznawczego, kończąc temat rdzenia kręgowego, a koncentrując się tym razem na urazach głowy po wypadku. Zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego: Wnętrze czaszki składa się z trzech elementów: naczyń krwionośnych, mózgu...

Układ informacyjno-poznawczy

Układ informacyjno-poznawczy

Tak jak pisaliśmy w poprzednim odcinku analiza informacji docierających do człowieka odbywa się nie tylko w mózgu, lecz w całym organizmie usianym komórkami nerwowymi. Możemy wyróżnić kilka stopni zaawansowania budowy takiego układu poczynając od możliwości prostego...

Następstwa neurologiczne wypadków. Część 2

Następstwa neurologiczne wypadków. Część 2

Dzisiaj zapraszamy na drugą część artykułu, w której przedstawimy kolejne następstwa neurologiczne wypadków, które mogą mieć wpływ na komfort naszego życia. Wracając do problemów układu koordynacyjno-ruchowego, należy dodać, że o uszkodzeniu neuronu ruchowego...