Blog

uraz kręgosłupa po wypadku

Uraz kręgosłupa po wypadku

Rehabilitant wchodzi do sali pacjenta, przeciska się przez zgromadzony wokół niego tłum lekarzy i staje przy jego łóżku. Pacjent chwyta go za rękę i zadaje najistotniejsze dla niego pytanie, na które najwyraźniej nie dostał jeszcze ...

stres a wypadek w pracy i odszkodowanie

Stres a wypadek w pracy

Stres a wypadek w pracy Każdy z nas w trakcie swojej pracy zawodowej jest poddany mniejszemu lub większemu stresowi. Mówi się, że niektóre zawody są związane z tzw. „ryzykiem zawodowym”. Z badań klinicznych przeprowadzonych na grupach ...

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie W naszej praktyce najczęściej spotykamy się z zachowaniami naruszającymi dobra osobiste naszych klientów polegającymi na zamieszczaniu nieprawdziwych, wulgarnych czy poniżających wpisów na portalach społecznościowych. Zdarzają się także kłamliwe opinie próbujące zdyskredytować ...

mobbing w pracy

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing: co to znaczy? Mobbing to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika i skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powoduje lub ma na celu poniżenie ...

opinia biegłego- samochód stoi w nocy w poprzek drogi obok osoba

Opinia biegłego – jak biegli badają sprawę wypadków?

Opinia biegłego Wypadek za każdym razem wywołuje poważne konsekwencje, nie tylko prawne, ale przede wszystkim zdrowotne dla poszkodowanego. Dokumenty sporządzone przez biegłych, czyli specjalistów wydających opinie, jest nieodzownym elementem sądowej pomocy w odszkodowaniach.W wielu przypadkach już ...