Blog

mobbing w pracy

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing: co to znaczy? Mobbing to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika i skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powoduje lub ma na celu poniżenie ...

opinia biegłego- samochód stoi w nocy w poprzek drogi obok osoba

Opinia biegłego – jak biegli badają sprawę wypadków?

Opinia biegłego Wypadek za każdym razem wywołuje poważne konsekwencje, nie tylko prawne, ale przede wszystkim zdrowotne dla poszkodowanego. Dokumenty sporządzone przez biegłych, czyli specjalistów wydających opinie, jest nieodzownym elementem sądowej pomocy w odszkodowaniach.W wielu przypadkach już ...

sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku

Sprawa cywilna o odszkodowanie po wypadku W większości przypadków odszkodowanie bądź zadośćuczynienie przyznane przez ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego jest zbyt niskie. W takiej sytuacji można złożyć pozew do sądu przeciwko ubezpieczycielowi z żądaniem adekwatnej rekompensaty. ...

postępowanie Policji po wypadku, auto Policji w trakcie czynności

Postępowanie Policji po wypadku drogowym

Celem funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach jest przede wszystkim zapewnienie nam kierowcom (i nie tylko) bezpieczeństwa. Przez zapewnienie bezpieczeństwa rozumiemy także działania po kolizjach i wypadkach. Kolizja i wypadek – działania Policji po wypadku drogowym Niekiedy słyszy ...

koszty zdarzeń drogowych

Ile kosztuje nas wypadek ?

Co jakiś czas są przeprowadzane badania, które mają pomóc w ustaleniu wysokości kwot, jakie ponosi dane społeczeństwo, aby pokryć koszty za wypadek samochodowy. Oczywiście trudno jest przeliczyć na pieniądze stres osób bliskich, czy pomoc, nierzadko ...