Jak uzyskać odszkodowanie?

Co to oznacza termin „odszkodowanie” ?

Odszkodowanie jest to świadczenie na rzecz osoby poszkodowanej, za doznaną przez nią szkodę.

Za co przysługuje odszkodowanie?

Prawo do otrzymania odszkodowania może wynikać:

 • z umowy, czyli np. z posiadania polisy ubezpieczeniowej (np. polisy grupowej z zakładu pracy, polisy AC itp.) lub
 • z zachowania sprawcy, które są sprzeczne z prawem (np. pobicie, brak szkoleń BHP pracowników w zakładzie pracy itp.).

Nasz wniosek o rekompensatę zawsze kierujemy do podmiotu odpowiedzialnego za dane zdarzenie.

Co zrobić aby uzyskać odszkodowanie?

Gromadzimy odpowiednie dokumenty wskazujące:

 • kto jest sprawcą lub co było przyczyną zdarzenia;
 • dokumenty wskazujące na nasze straty;
 • sprawdzamy, z których źródeł możemy otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie. (W przypadku zdrowia i życia można otrzymać rekompensatę z wielu polis);
 • składamy wniosek o odszkodowanie/zadośćuczynienie do ubezpieczyciela sami lub przez pełnomocnika.

Odzyskanie odszkodowania- kto musi udowodnić szkodę?

W polskim prawie to poszkodowany musi wykazać swoją stratę. Zatem już od samego początku staramy się udokumentować następstwa wypadku, szczególnie w zakresie zadośćuczynienia w ubezpieczeniu OC.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie takie jest zazwyczaj regulowana polisą (grupową lub indywidualną), lub też ustawowo (odszkodowanie z ZUS i KRUS). Ścieżka dochodzenia odszkodowań zależy zatem od tego, która instytucja ma dokonać wypłaty odszkodowania.

Czy długość leczenia ma wpływ na wysokość odszkodowania?

Tak długość leczenia ma w przypadku gdy staramy się także o zadośćuczynienie, gdy mamy utracone zarobki w związku z leczeniem, lub też, gdy nasza polisa np. ubezpieczenia grupowego zawiera taką opcję (np. dotyczącą pobytu w szpitalu).

Czy można ubiegać się o odszkodowanie przed zakończeniem leczenia?

W przypadku polis komunikacyjnych z OC sprawcy, można, a nawet trzeba. Gdy mamy polisę NNW (czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków), lub inne polisy indywidualne z reguły ubezpieczyciele proszą o dokument o zakończeniu leczenia.

Ile mam czasu na zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu?

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie to standardowo 3 lub nawet 20 lat, a odszkodowanie z ZUS nie przedawnia się nigdy. Wyliczenie tej daty jest bardzo różne w zależności od sytuacji konkretnej osoby, kiedy dowiedziała się o szkodzie itp.

Ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W przypadku gdy masz polisę ubezpieczeniową, jest do niej załączona tabela z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (tzw. OWU). Wypłaty powinny być realizowane na bazie tej tabeli. Analogicznie z uszczerbkami z ZUS i KRUS- jest tabela z uszczerbkami, która określa wysokość należnego odszkodowania.

Zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W mowie potoczonej często używa się tych dwóch pojęć wymiennie. Jednak zadośćuczynienie czasem nazywane „stratami moralnymi”, to wyrównanie szkód niematerialnych- za doznaną krzywdę. Czyli jest rekompensatą za stres, ból i cierpienie, czyli elementy, które trudno przeliczyć na środki finansowe.

Komu należy się zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie należy się osobom, które doznały krzywdy niematerialnej, czyli m.in. osobom, które doznały bólu i stresu w wypadku, który spowodował ktoś inny. Należy się osobom bliskim osobie zmarłej w takim zdarzeniu, za mobbing w pracy itp.

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia zależy m.in. od następstw dla dalszego życia osoby poszkodowanej. Np. Oszpecenie blizną na twarzy młodej dziewczyny, może mieć większy wpływ na jej życie i poczucie atrakcyjności, spędzania czasu z przyjaciółmi, niż dla osoby w sile wieku. Zatem każdorazowo należy popatrzeć szerzej- jaki wpływ ma dana sytuacja powypadkowa na dalsze funkcjonowanie osoby poszkodowanej.

Jak starać się o odszkodowanie z ZUS-u?

W pierwszej kolejności staramy się o prawidłowy protokół powypadkowy.

Następnie po stawieniu się na komisji oceniającej nasz stan zdrowia. Następnie powinniśmy otrzymać odszkodowanie zgodnie z decyzją tej komisji.

Co zrobić gdy ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie?

Gdy uznajemy, że ubezpieczyciel naszym zdaniem zaniżył odszkodowanie, możemy:

 1. Napisać odwołanie do ubezpieczyciela (najlepiej popierając swoje stanowisko nowymi dokumentami);
 2. Skierować sprawę na drogę sądową.

Ponadto część podmiotów proponuje szybkie dopłaty do odszkodowania, aby następnie samodzielnie dokonywać likwidacji szkód i dochodzić całego odszkodowania na etapie sądowym.

Dochodzenie odszkodowania z kancelarią Advoco

Od kilkunastu lat nasza kancelaria odszkodowawcza pomaga klientom w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień. Zajmujemy się nawet najbardziej skomplikowanymi sprawami odszkodowań komunikacyjnych, zatem możesz mieć pewność, iż Twoja sprawa będzie profesjonalnie prowadzona.

Zakres działania kancelarii

U nas możesz liczyć na pomoc w dochodzeniu należnego odszkodowania po zdarzeniach takich jak:

 • pomoc po wypadkach drogowych z polis OC i AC
 • wypadki w pracy
 • wypadki w rolnictwie
 • pożary
 • zalania, mieszkań, biur, sklepów czy warsztatów
 • mobbing w miejscu pracy
 • straty moralne i zadośćuczynienie
 • naruszenie dóbr osobistych w Internecie
 • błędy medyczne

Zebranie dokumentacji niezbędnej do odzyskania ubezpieczenia

W wielu przypadkach okazuje się, iż klienci otrzymali odmowę z zakładu ubezpieczeń, lub otrzymane świadczenie okazało się zaniżone. Każdorazowo wskazujemy, jakie dokumenty będą przydatne, aby wykazać straty po danym zdarzeniu. Dotyczy to głównie odszkodowań OC sprawcy, w których istnieje duża ilość tytułów do otrzymania odszkodowania (uszkodzony pojazd, zdrowie, opieka nad osobą poszkodowaną itp.).

Analiza sprawy- pomoc w uzyskaniu odszkodowania OC, oraz innych polis

Jako specjalistyczna firma odszkodowawcza, oferujemy bezpłatną ocenę roszczeń. Każdorazowo sprawdzamy możliwości dochodzenia zadośćuczynienia. Ponadto, gdy przedstawisz swoją sprawę, możemy Ci pomóc w określeniu wysokości zgłaszanych szkód. Każdorazowo badamy sprawę klienta pod kątem obowiązujących terminów przedawnienia, oraz sprawdzamy zgromadzone wcześniej dokumenty, aby uzyskać wyższe odszkodowanie.

 Specjalistyczna wiedza prawna i odszkodowawcza

Mamy specjalistyczną wiedzę ubezpieczeniową i prawną, zatem każdorazowo proponujemy optymalną ścieżkę postępowania, aby nasi klienci mogli otrzymać możliwie najwyższe odszkodowania, zarazem w jak najkrótszym czasie.

Odzyskiwanie i dochodzenie odszkodowania z OC i AC

Większość spraw odszkodowawczych w Polsce, to sprawy po zdarzeniach komunikacyjnych. Pomagamy naszym klientom w skutecznym uzyskaniu odszkodowania zarówno na etapie polubownym, jaki i w sporze sądowym.

Prowadzenie sprawy odszkodowawczej

Prawnicy obsługujący naszych klientów mają specjalistyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw, zatem masz gwarancję, że Twoja sprawa będzie prawidłowo przygotowana i rzetelnie poprowadzona.

Bieżąca informacja w trakcie odzyskiwania odszkodowań z OC sprawcy

Jesteś na bieżąco poinformowany o podejmowanych przez nas działaniach na każdym etapie postępowania.

Język prawny zrozumiały dla naszych klientów

Dostałeś pismo z ubezpieczalni lub prokuratury napisane w sposób niezrozumiały?

Z nami nie obawiasz się, iż otrzymane pismo jest napisane niezrozumiałym językiem prawnym. Przystępnie tłumaczymy pisma urzędowe osobom, które na co dzień nie mają do czynienia z językiem prawniczym.

Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej

Nasze honorarium jest liczone z reguły jako procent od uzyskanej kwoty odszkodowania. Płacisz nam zatem dopiero po wykonanej usłudze.

Zadzwoń- nie pobieramy żadnych opłat wstępnych!

Działamy na terenie całego kraju.

 Ile kosztuje adwokat w sprawie o odszkodowanie?

Honorarium zależy od rodzaju zdarzenia, skomplikowania sprawy, nakładu pracy, czy jest płacone w całości z góry, czy też z opłatą po wygranej sprawie. Może być rozliczana, z częścią prowizyjną lub za stałą kwotę itp. Zatem nie ma jednej stawki za odzyskiwanie odszkodowań.

Chcesz otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Zadzwoń!

Od kilkunastu lat kancelaria Advoco pomaga osobom poszkodowanym.

Zapraszamy do kontaktu.