Chcę uzyskać odszkodowanie za straty psychiczne i moralne (zadośćuczynienie)

Chcę uzyskać odszkodowanie za straty psychiczne i moralne (zadośćuczynienie)

Zadośćuczynienie jest rekompensatą za nasze szkody niemajątkowe, ma na celu załagodzenie skutków doznanej krzywdy. Musi być relatywnie wysokie i mieć odczuwalną wartość dla osoby poszkodowanej.  Zadośćuczynienie ma nam wynagrodzić nasz stres, ból i cierpienie.

Zadośćuczynienie jest najważniejszym elementem w obszarze wyrównania szkód osobowych.

Jest to największy składnik wypłat obok odszkodowania i renty.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Dla osób poszkodowanych nazewnictwo ma mniejsze znaczenie, natomiast w języku prawnym są różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Odszkodowanie to szkoda majątkowa, którą potrafimy wyliczyć, a także utracone korzyści wynikające z następstw wypadku. Czyli np. wartość utraconych rzeczy osobistych w wypadku, czy też utracone zarobki.

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie jest zaś wynagrodzeniem za nasze szkody niemajątkowe w wymiarze pieniężnym i ma na celu załagodzenie skutków wypadku. Musi być relatywnie wysokie i mieć odczuwalną wartość dla osoby poszkodowanej, ponieważ ma nam zrekompensować naszą krzywdę, ból i cierpienie.

Wysokie zadośćuczynienie

Na wysokość zadośćuczynienia wpływa szereg czynników: są to cierpienia fizyczne, przeżywany ból, oszpecanie, niemożność samodzielnego poruszania się czy też zdanie się na opiekę innych osób. Ponadto cierpienia psychiczne takie jak poczucie nieprzydatności, brak aktywności sportowej u młodych ludzi, czy też utrata atrakcyjności towarzyskiej. Zadośćuczynienie ma charakter całościowy i ma obejmować całość krzywdy danej osoby. Owszem bierze się pod uwagę wskaźnik procentowy uszczerbku na zdrowiu, ale nie tylko- należy wykazać całość krzywdy danej osoby w wielu wymiarach. Ma na nią wpływ wiek osoby, jej stan rodzinny, zawodowy, aktywność itp. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i powinno obejmować także krzywdę która pojawi się w przyszłości. Zadośćuczynienie należy się osobie poszkodowanej, a roszczenie przechodzi na spadkobierców jeżeli sprawa trafiła do sądu.

Zadośćuczynienie za stres

Tak jak pisaliśmy wcześniej, nie tylko uszczerbek fizyczny po wypadku jest elementem który wymaga rekompensaty. Tak samo ujemne przeżycia psychiczne czy przeżywany stres jest także ważnym elementem wpływającym na życie osoby poszkodowanej. Pamiętajmy iż wielu przypadkach następstwa psychiczne wypadku są o wiele ważniejsze od doznanego uszczerbku fizycznego.  Każdorazowo zatem, należy wziąć pod uwagę całość następstw dla danej osoby, aby wykazać wszystkie następstwa wypadku.

Wysokość zasądzanego zadośćuczynienia ma charakter bardzo uznaniowy i sąd ma dużą dowolność w ustalaniu jego wysokości.

Zadośćuczynienie a nawiązka

W trakcie sądu karnego nad sprawcą wypadku sąd czasem decyduje o nałożeniu dodatkowej kary dla skazanego w postaci nawiązki. Nawiązkę skazany pokrywa z swojej kieszeni, aby zwiększyć dolegliwość kary. Czasem zdarza się, że poszkodowany unika jej płacenia – szczególnie gdy nie ma majątku, pracuje np. w branży budowlanej lub jest na utrzymaniu rodziców. Dlatego też sugerujemy, aby o wyrównanie szkód po wypadku  zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Inaczej ryzykujemy, że pomimo wyroku sądu, środków nie otrzymamy bo komornik nie będzie miał z czego ich ściągnąć.

Zadośćuczynienie a przyczynienie się do wypadku

Zdarza się, iż osoba poszkodowana przyczyniła się do wypadku – np. nie zapięła pasów w samochodzie. W takim przypadku ubezpieczalnia szacuje, jak duże jest przyczynienie i obcina wypłacane środki o określony procent przyczynienia. Oczywiście zdarza się że firma ubezpieczeniowa przesadziła i ucięła zbyt dużo. Wtedy to mając własne opinie, wykazujemy w procesie sądowym, iż procent ten jest zbyt duży i nieadekwatny do przebiegu zdarzenia, dlatego też żądamy dopłaty do należnego zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie z ZUS?

Tak jak pisaliśmy wcześniej zadośćuczynienie jest jednym z elementów składowych, pozwalających w jakiś wymierny sposób skompensować doznaną krzywdę. Jednak do ZUS idziemy po rentę lub jednorazowe odszkodowanie. Często jednak należy nam się także dodatkowe zadośćuczynienie z ubezpieczenia pracodawcy.

Nie wiesz jak wykazać swoje straty aby uzyskać należne zadośćuczynienie?

Zadzwoń!

Specjaliści Advoco to doświadczony zespół prawników specjalizujący się w zadośćuczynieniach.

Zapraszamy.