Chcę uzyskać zadośćuczynienie za straty psychiczne i moralne

Chcę uzyskać zadośćuczynienie za straty psychiczne i moralne

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest rekompensatą za nasze szkody niemajątkowe, ma na celu złagodzenie skutków doznanej krzywdy. Zadośćuczynienie ma nam wynagrodzić nasz stres, ból i cierpienie. Zadośćuczynienie ma charakter całościowy i ma obejmować całość krzywdy danej osoby.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i powinno obejmować także krzywdę, która pojawi się w przyszłości. Zadośćuczynienie należy się osobie poszkodowanej, a roszczenie przechodzi na spadkobierców, jeżeli sprawa trafiła już do sądu.

Za co można otrzymać zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie przysługuje nam, gdy będziemy w stanie wykazać doznaną krzywdę. Najczęściej jest to:

  • wypadek komunikacyjny;
  • wypadek w pracy;
  • wypadek w rolnictwie;
  • mobbing i znęcanie psychiczne;
  • śmierć osoby bliskiej;
  • rekompensata za represje stalinowskie;

Zadośćuczynienie za stres i krzywdę psychiczną

O zadośćuczynienie za stres zazwyczaj ubiegamy się po wypadku samochodowym, gdy silne przeżycia nie pozwalają nam na spokojny sen, czy codzienna aktywność bez przypominania sobie o wypadku. W takich przypadkach zazwyczaj jest diagnozowany zespół stresu pourazowego (PTSD).

Ponadto wszelkie stresy doznane w pracy przez mobbing, znęcanie psychiczne w domu.

Jak uzyskać zadośćuczynienie?

Od kogo możemy otrzymać zadośćuczynienie?

  • z polisy OC sprawcy;
  • bezpośrednio od sprawcy.

Złożenie wniosku o zadośćuczynienie

Wniosek o zadośćuczynienie składamy najczęściej w tym samym piśmie razem z roszczeniem o odszkodowanie i ewentualnie rentę.

Opisujemy w nim zakres doznanej krzywdy. Idealnie jeżeli możemy poprzeć nasz wniosek np. historią wizyt u psychologa lub psychiatry.

Co wpływa na wysokość zadośćuczynienia?

Na wysokość zadośćuczynienia za krzywdę wpływa rozmiar doznanej krzywdy m.in.: są to cierpienia fizyczne, przeżywany ból, oszpecanie, niemożność samodzielnego poruszania się, czy też zdanie się na opiekę innych osób. Ponadto cierpienia psychiczne takie jak poczucie nieprzydatności, brak aktywności sportowej u młodych ludzi, czy też utrata atrakcyjności towarzyskiej. Bierze się pod także uwagę doznany uszczerbek na zdrowiu, ale nie tylko- należy wykazać całość krzywdy danej osoby w wielu wymiarach. Ma na nią wpływ wiek osoby, jej stan rodzinny, zawodowy, aktywność życiowa itp.

Wysokość kwoty zadośćuczynienia- jak duże są kwoty zadośćuczynień?

Wypłacone świadczenie ma finansowo naprawić doznaną stratę, zatem ma być relatywnie wysokie i mieć odczuwalną wartość dla osoby poszkodowanej. Jednak nie ma jednego ustalonego wzorca jaka kwota obowiązuje dla konkretnej sytuacji. Pewnym wyznacznikiem mogą być kwoty, które zasądzały sądy w podobnych przypadkach. Mogą wynosić od kilku tysięcy do setek tysięcy złotych dla rodziny po śmierci bliskiej osoby w wypadku.

Zaniżone zadośćuczynienie

Jeżeli wypłacone zadośćuczynienie przyznane przez ubezpieczyciela, nie jest dla nas satysfakcjonujące, możemy napisać odwołanie. Najlepiej, jeżeli możemy je poprzeć dodatkowymi dowodami. Często ubezpieczyciele wypłacając pewną kwotę, proponują ugodę wraz z szybkim dopłaceniem dodatkowej kwoty. Należy pamiętać iż ugoda to także zrzeczenie się dalszych roszczeń, zatem taką decyzję należy podjąć po gruntownym rozważeniu czy jest ona dla nas korzystna. Jeżeli uznajemy, iż proponowane zadośćuczynienie jest zbyt niskie, możemy skierować sprawę do sądu.

Odmowa wypłaty zadośćuczynienia

Analogicznie jak w przypadku zaniżonego zadośćuczynienia- jeżeli pomimo odwołania nie zmienia decyzji to mamy prawo skierować sprawę na drogę sądową.

Sprawa sądowa o zadośćuczynienie

Najczęściej wytaczamy sprawę ubezpieczycielowi sprawcy, zatem odbywa się ona przed sądem cywilnym. Składamy pozew, biegli powołani przez sąd badają sprawę, a następnie sąd wydaje wyrok. Wysokość zasądzanego zadośćuczynienia ma charakter uznaniowy i sąd ma dużą dowolność w ustaleniu jego wysokości.

W niektórych przypadkach jest możliwość otrzymania rekompensaty finansowej już na etapie sprawy karnej nad sprawcą naszej krzywdy. Zatem wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Dla osób poszkodowanych nazewnictwo ma mniejsze znaczenie, natomiast w języku prawnym są różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Odszkodowanie to szkoda majątkowa, którą potrafimy wyliczyć, a także utracone korzyści wynikające z następstw wypadku. Czyli np. wartość utraconych rzeczy osobistych w wypadku, czy też utracone zarobki. Zadośćuczynienie pieniężne natomiast to finansowa rekompensata za naszą krzywdę niematerialną.

Zadośćuczynienie a przyczynienie się do wypadku

Zdarza się, iż osoba poszkodowana przyczyniła się do wypadku – np. nie zapięła pasów w samochodzie. W takim przypadku ubezpieczalnia szacuje, jak duże jest przyczynienie i obniża wypłacane środki o określony procent przyczynienia. Nie zawsze wysokość zaniżonego zadośćuczynienia odpowiada realnej sytuacji. Jednak zmianę decyzji ubezpieczalni, co do stopnia przyczynienia, można dokonać najczęściej dopiero na etapie sprawy sądowej.

Zadośćuczynienie z ZUS?

Tak jak pisaliśmy wcześniej, zadośćuczynienie jest jednym z elementów składowych, pozwalających w wymierny sposób skompensować naszą stratę niematerialną. Jednak ZUS wypłaca rentę lub jednorazowe odszkodowanie. Po wypadku w pracy możemy rozważać uzyskanie zadośćuczynienia od pracodawcy.

Uzyskanie zadośćuczynienia z kancelarią Advoco

Chcesz uzyskać zadośćuczynienie?

Zadzwoń!

Specjaliści Advoco to doświadczony zespół od wielu lat uzyskujący zadośćuczynienia dla swoich klientów.

Zapraszamy.