Odszkodowanie za straty moralne

Straty moralne określane prawniczo mianem zadośćuczynienia są świadczeniem pieniężnym, które ma wyrównać straty poniesione przez osobę poszkodowaną. Wysokość zadośćuczynienia jest związana z wielkością krzywdy, zawiera się w tym także stopień cierpień psychicznych, ich intensywność i długość ich trwania.

Straty moralne- przykłady

  • Ojciec który nie może bawić się z dzieckiem, ponieważ ma uraz kręgosłupa po wypadku.
  • Młoda dziewczyna która ma bliznę po wypadku i czuje się mniej atrakcyjna. Blizna zabiera jej pewność siebie w kontaktach towarzyskich.
  • Córka lub syn którzy stracili ojca w wypadku. Nawet jeżeli już są dorośli i mają własne rodziny.
  • Pasjonat biegania, który doznał urazu kolana w czasie wypadku, ponieważ nie może uprawiać ulubionego sportu.

Emocje po wypadku

Zmiany w zachowaniu po wypadku, jego ciągłe przeżywanie są istnym utrapieniem dla rodziny. Czasem wynikają one ze stresu pourazowego (PTSD).
Czytaj więcej: Uraz psychiczny po wypadku

Zmiana zachowania po wypadku

Niektóre zachowania osoby poszkodowanej wynikają ze zmian pourazowych. Najczęściej w wyniku uderzenia głową o twardą powierzchnię. Wtedy tzw. „dziwne zachowanie” nie wynika tylko z przeżyć psychicznych, lecz także z naruszenia wewnętrznej struktury mózgu.
Czytaj więcej: Objawy neurologiczne po urazie głowy 

Jak wyliczyć odszkodowanie za straty moralne?

Wysokość odszkodowania za straty moralne ma zawsze charakter uznaniowy, zależy m.in. od wieku czy stanu psychicznego osoby po wypadku. Warto także oprzeć się na doświadczeniu- ile w podobnych przypadkach zasądzały sądy oraz w jaki sposób nasze straty moralne możemy wykazać na podstawie dokumentów.

Odszkodowanie za straty moralne ma stanowić realną pomoc dla osoby poszkodowanej tak, aby dostosowała się ona do zmienionej rzeczywistości powypadkowej.

Zadośćuczynienie za stres w pracy

Stres w pracy może także przełożyć się na straty moralne. Nękanie pracownika przez przełożonego nazwa się mobbingiem.
Czytaj więcej: Odszkodowanie za mobbing

Odszkodowanie za straty moralne- wykazanie następstw

W kancelarii Advoco indywidualnie dobieramy argumenty, do Państwa sprawy, aby jak najlepiej wykazać straty moralne naszego klienta. Straty poszkodowanych mogą występować w różnych dziedzinach życia i zależą od konkretnej sytuacji danej osoby: mogą dotyczyć życia społecznego, życia rodzinnego czy też sfery zawodowej. Należy pamiętać iż w polskim prawie to poszkodowany musi wykazać swoją stratę, dlatego też przedstawienie odpowiednio sytuacji naszego klienta pozwala na uzyskanie dużego odszkodowania.

Odszkodowanie za straty moralne- osoba zmarła

Należy odpowiednio wykazać doznania osoby wnioskującej o odszkodowanie, jej poczucie osamotnienia i pustki wywołanej śmiercią osoby bliskiej. Ponadto wykazujemy także inne elementy, takie jak rodzaj i intensywność więzi rodzinnej czy też wystąpienie zmian w życiu codziennym. Odpowiednio prezentujemy rolę w rodzinie pełnioną przez osobę zmarłą.

Czy po rozwodzie możemy otrzymać odszkodowanie za straty moralne?

Niestety nie. Samo niewłaściwe zachowanie byłego partnera, jeżeli nie miało charakteru wskazującego na łamanie praw i wolności drugiej osoby nie może być podstawą do żądania takiego odszkodowania. Sprawa zmienia się, jeżeli możemy wykazać przed sądem zachowania typu przemoc, mobbing czy stalking byłego partnera.

Jako kancelaria mamy bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania za straty moralne. Każdą sprawę rozważamy, biorąc pod uwagę jej specyfikę i kwestie indywidualne.

Zapraszamy do kontaktu. Zespół Advoco.