Odszkodowanie za straty moralne

Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu wyrównanie strat poniesionych przez Poszkodowanego w wymiarze fizycznym związanym z rozmiarem krzywdy jakiej doznał Poszkodowany, a także stopniem cierpień psychicznych, ich intensywnością i długością trwania. Wysokość odszkodowania ma zawsze charakter uznaniowy, stąd każdorazowo indywidualnie dobieramy argumenty, aby jak najlepiej wykazać straty moralne naszego klienta w życiu rodzinnym, zawodowym czy społecznym.