Wieloletnie doświadczenie i bieżąca praktyka

Odszkodowanie za straty moralne

Odszkodowanie za straty moralne

Straty moralne- zwane prawniczo zadośćuczynieniem są świadczeniem pieniężnym, które ma wyrównać straty poniesione przez osobę poszkodowaną. Wysokość zadośćuczynienia jest związana z wielkością krzywdy jakiej doznał Poszkodowany. Zawiera się w tym także stopień cierpień psychicznych, ich intensywność i długość ich trwania. Wysokość zadośćuczynienia ma zawsze charakter uznaniowy i zależy od przedstawionych dowodów. Każdorazowo indywidualnie dobieramy argumenty, aby jak najlepiej wykazać straty moralne naszego klienta. Straty poszkodowanych mogą występować w różnych dziedzinach życia i zależą od konkretnej sytuacji: mogą dotyczyć życia społecznego, życia rodzinnego czy też sfery zawodowej.

Odszkodowanie za straty moralne- wykazanie wszystkich następstw wypadku

Miejmy na względzie, że w polskim prawie to poszkodowany musi wykazać swoją stratę, dlatego też przedstawienie sytuacji naszego klienta w odpowiednim kontekście jego sytuacji życiowej pozwala na uzyskanie realnie dużego odszkodowania.

Natomiast zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej należy się osobom bliskim- najczęściej jest to najbliższa rodzina osoby zmarłej. Ma stanowić realną pomoc dla osoby poszkodowanej tak, aby dostosowała się ona do zmienionej rzeczywistości.

Wykazanie strat moralnych- działania kancelarii odszkodowawczej Advoco

Należy odpowiednio wykazać doznania osoby bliskiej, jej poczucia osamotnienia i pustki wywołanego śmiercią osoby najbliższej. Ponadto wykazujemy także inne elementy, takie jak rodzaj i intensywność więzi rodzinnej czy też wystąpienie zmian w życiu codziennym. Odpowiednio prezentujemy rolę w rodzinie pełnioną przez osobę zmarłą.

Ponadto ważny jest stopień, w jakim nasz klient odnajduje się w nowej rzeczywistości. Zadośćuczynienie związane ze śmiercią osoby bliskiej, powinno odnosić się do wszelkich doznanych krzywd, stąd wykazujemy powyższe elementy aby uzyskać wysoką kwotę odszkodowania.