Wieloletnie doświadczenie i bieżąca praktyka

Odszkodowanie za straty moralne

Zwane prawniczo zadośćuczynieniem jest świadczeniem pieniężnym, które ma wyrównać straty poniesione przez osobę poszkodowaną w wymiarze fizycznym związanym z rozmiarem krzywdy jakiej doznał Poszkodowany, w tym stopniem cierpień psychicznych, ich intensywnością i długością trwania. Wysokość zadośćuczynienia ma zawsze charakter uznaniowy, stąd każdorazowo indywidualnie dobieramy argumenty, aby jak najlepiej wykazać straty moralne naszego klienta, które poniósł w życiu społecznym rodzinnym czy zawodowym. Miejmy na względzie że w polskim prawie to poszkodowany musi wykazać swoją stratę, dlatego też przedstawienie sytuacji naszego klienta w odpowiednim kontekście jego sytuacji życiowej pozwala na uzyskanie realnie dużego odszkodowania.

Natomiast zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej należy się osobom bliskim- najczęściej jest to najbliższa rodzina osoby zmarłej. Ma stanowić realną pomoc dla osoby poszkodowanej tak, aby dostosowała się ona do zmienionej rzeczywistości.

Wykazanie strat moralnych przez ADVOCO

Odpowiednie pokazanie dramatyzmu doznań osoby bliskiej, jej poczucia osamotnienia i pustki wywołanego śmiercią osoby najbliższej jest kluczowy aby odszkodowanie było realnie znaczące.

Ponadto wykazujemy także inne elementy takie jak rodzaj i intensywność więzi rodzinnej łączącej naszego klienta ze zmarłym, wystąpienie zmian w życiu codziennym będących skutkiem odejścia osoby i roli w rodzinie pełnionej przez osobę zmarłą.

Ponadto ważny jest stopień, w jakim nasz klient odnajduje się w nowej rzeczywistości. Zadośćuczynienie związane ze śmiercią osoby bliskiej musi odnosić się do wszelkich krzywd związanych z naruszeniem dobra osobistego stąd wykazujemy powyższe elementy aby uzyskać wysoką kwotę odszkodowania.