Odszkodowanie za straty moralne

Co to znaczy straty moralne?

Straty moralne określane w języku prawniczym zadośćuczynieniem są świadczeniem pieniężnym, które ma wyrównać straty poniesione przez osobę poszkodowaną. Wysokość rekompensaty zależy od wielkości krzywdy, czyli stopnia cierpień psychicznych, ich intensywności oraz długości ich trwania.

Straty moralne- przykłady

  • Ojciec, który nie może bawić się z dzieckiem, ponieważ ma uraz kręgosłupa po wypadku.
  • Młoda dziewczyna, która ma bliznę po wypadku i czuje się mniej atrakcyjna. Blizna zabiera jej pewność siebie w kontaktach towarzyskich.
  • Córka lub syn, którzy stracili ojca w wypadku. Nawet jeżeli już są dorośli i mają własne rodziny.
  • Pasjonat biegania, który doznał urazu kolana w czasie wypadku, ponieważ nie może uprawiać ulubionego sportu.

Proszę zauważyć, iż w każdym z powyższych przypadków, straty moralne są subiektywne i zależą od psychiki osoby poszkodowanej.

Emocje po wypadku

Zmiany w zachowaniu, rozdrażnienie, są trudne nie tylko dla ofiary wypadku, ale także dla całej mieszkającej z osobą poszkodowaną rodziny. Należy w takim wypadku rozważyć czy nie wynikają one np. z następstw stresu pourazowego (PTSD), czyli przeżytego stresu, który rzutuje na dalsze życie osoby poszkodowanej, oraz jej aktywność życiową.

Czytaj więcej: Uraz psychiczny po wypadku

Zmiana zachowania po wypadku

Niektóre zachowania osoby poszkodowanej mogą wynikać ze zmian pourazowych. Najczęściej takie uszczerbki na zdrowiu występują w wyniku uderzenia głową o twardą powierzchnię podczas wypadku. Tak zwane „dziwne zachowania” ofiary wypadku, mogą być spowodowane urazami głowy- szczególnie po wypadkach samochodowych i wypadkach w pracy.

Czytaj więcej: Objawy neurologiczne po urazie głowy

Jak wysokie może być odszkodowanie za straty moralne?

Wysokość roszczenia, o jakie wnioskujemy do ubezpieczyciela, ma zawsze charakter uznaniowy, zależy m.in. od: wieku osoby, jej stanu psychicznego, jak długo zmaga się z cierpieniem. Ważne jest, abyśmy wykazali jaki wypływ na dalsze życie osoby poszkodowanej miało dane zdarzenie. Warto także oprzeć się na doświadczeniu- ile zasądzały sądy w podobnych sprawach. Zazwyczaj zawiera się w widełkach od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych dla rodziny po wypadku śmiertelnym osoby bliskiej.

 

Pamiętajmy, że odszkodowanie za straty moralne ma stanowić realną pomoc majątkową dla osoby poszkodowanej, tak aby dostosowała się ona do zmienionej rzeczywistości powypadkowej. Zatem musi być ono relatywnie wysokie.

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w szacowaniu szkód moralnych.

Zadzwoń!

Jak uzyskać się o odszkodowanie za straty moralne?

W polskim prawie to poszkodowany musi wykazać swoją stratę, zatem musimy odpowiednio przedstawić sytuację, popierając nasze roszczenia dowodami, aby zadośćuczynienie za krzywdę było jak największe.

Odszkodowanie za szkody moralne- wykazanie następstw

Straty poszkodowanych mogą występować w różnych dziedzinach życia i zależą od konkretnej sytuacji- mogą dotyczyć np.:

  • strat z życia rodzinnego (np. niemożność zabaw z dzieckiem, brak możliwości odwiedzenia schorowanego rodzica),
  • życia społecznego (uczestnictwo w wolontariacie, zajęciach w klubie sportowym, praktykach religijnych itp.,
  • sfery zawodowej (brak awansu, niemożność podjęcia nowej pracy itp.).

Osoba zmarła w wypadku- jak wykazać swoje straty moralne?

Należy odpowiednio wykazać doznania osoby wnioskującej o odszkodowanie za szkody moralne, jej poczucie osamotnienia i pustki wywołanej śmiercią osoby bliskiej. Ponadto wykazujemy także inne elementy, takie jak rodzaj i intensywność więzi rodzinnej czy też wystąpienie zmian w życiu codziennym. Odpowiednio prezentujemy rolę w rodzinie pełnioną przez osobę zmarłą.

Złożenie wniosku o straty moralne

O szkody moralne najczęściej ubiegamy się z polisy OC sprawcy, zatem w pierwszej kolejności składamy wniosek do ubezpieczyciela wraz ze zgromadzonymi dowodami, a jeżeli otrzymana wypłata zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest zbyt niska, mamy prawo do wystąpienia na drogę sądową.

Zadośćuczynienie za stres w pracy

Stres w pracy może także powodować duże szkody moralne. Szczególnie poprzez zmniejszanie wiary we własne siły.

Czytaj więcej: Odszkodowanie za mobbing

Czy po rozwodzie możemy otrzymać odszkodowanie za straty moralne?

Niestety nie. Samo niewłaściwe zachowanie byłego partnera/-ki, jeżeli nie miało charakteru wskazującego na łamanie praw i wolności drugiej osoby nie może być podstawą do żądania takiego odszkodowania. Sprawa zmienia się, jeżeli możemy wykazać przed sądem zachowania typu przemoc, mobbing czy stalking byłego partnera.

Jako kancelaria mamy bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania za straty moralne. Każdą sprawę rozważamy, biorąc pod uwagę jej specyfikę i kwestie indywidualne.

Nie wiesz jak ubiegać się o straty moralne?

Zadzwoń! Kancelaria Advoco ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o straty moralne..

Zapraszamy.