Odszkodowanie za straty moralne

Co to znaczy „straty moralne”?

Straty moralne określane w języku prawniczym zadośćuczynieniem są świadczeniem pieniężnym, które ma wyrównać straty poniesione przez osobę poszkodowaną. Wysokość rekompensaty zależy od wielkości krzywdy, czyli stopnia cierpień psychicznych, ich intensywności oraz długości ich trwania.

Przykłady strat moralnych

  • Ojciec, który nie może bawić się z dzieckiem, ponieważ ma uraz kręgosłupa po wypadku.
  • Młoda dziewczyna, która ma bliznę po wypadku i czuje się mniej atrakcyjna. Blizna zabiera jej pewność siebie w kontaktach towarzyskich.
  • Córka lub syn, którzy stracili ojca w wypadku. Nawet jeżeli już są dorośli i mają własne rodziny.
  • Pasjonat biegania, który doznał urazu kolana w czasie wypadku, ponieważ nie może uprawiać ulubionego sportu.

Proszę zauważyć, iż w każdym z powyższych przypadków, straty moralne są subiektywne i zależą od psychiki osoby poszkodowanej. Zatem ich wymiar finansowy może być odmienny nawet przy podobnych zdarzeniach.

Odszkodowanie za straty moralne po wypadku

Zmiany w zachowaniu, rozdrażnienie, są trudne nie tylko dla ofiary wypadku, ale także dla całej mieszkającej z osobą poszkodowaną rodziny. Należy w takim wypadku rozważyć czy nie wynikają one np. z następstw stresu pourazowego (PTSD), czyli przeżytego stresu, który rzutuje na dalsze życie osoby poszkodowanej, oraz jej aktywność życiową.

Straty moralne ze względu na śmierć osoby bliskiej

Po wypadkach to najbardziej oczywisty przykład strat moralnych, doznanie nagłego zerwania więzi rodzinnej skutkuje odczuciem pustki i bólu po nagłym odejściu bliskiej osoby . W przypadku, gdy kto inny jest sprawcą, cała rodzina ma prawo do wyrównania szkód z polisy OC sprawcy, lub od pracodawcy w zależności od konkretnej sytuacji powypadkowej.

Ile wynosi odszkodowanie za straty moralne?

Wysokość roszczenia, , ma zawsze charakter uznaniowy, zależy m.in. od: wieku osoby, jej stanu psychicznego, jak długo zmaga się z cierpieniem. Ważne jest, abyśmy wykazali jaki wypływ na dalsze życie osoby poszkodowanej miało dane zdarzenie. Warto także oprzeć się na doświadczeniu- ile zasądzały sądy w podobnych sprawach. Zazwyczaj zawiera się w widełkach od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych dla rodziny po wypadku śmiertelnym osoby bliskiej.

Pamiętajmy, że odszkodowanie za straty moralne ma stanowić realną pomoc majątkową dla osoby poszkodowanej, tak aby dostosowała się ona do zmienionej rzeczywistości powypadkowej. Zatem musi być ono relatywnie wysokie.

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w szacowaniu szkód moralnych.

Zadzwoń!

Jak uzyskać się o odszkodowanie za szkody moralne?

W polskim prawie to poszkodowany musi wykazać swoją stratę, zatem należy:

  • przedstawić naszą obecną sytuację i porównać ją z sytuacją sprzed wypadku;
  • poprzeć nasze roszczenia odpowiednimi dowodami,

Odszkodowanie za szkody moralne- wykazanie następstw wypadku

Straty poszkodowanych mogą występować w różnych dziedzinach życia i zależą od konkretnej sytuacji- mogą dotyczyć np.:

  • strat z życia rodzinnego (np. niemożność zabaw z dzieckiem, brak możliwości odwiedzenia schorowanego rodzica, niemożność wykonywania napraw w domu rodziców itp.),
  • życia społecznego (uczestnictwo w wolontariacie, zajęciach w klubie sportowym, praktykach religijnych itp.,
  • sfery zawodowej (brak awansu, niemożność podjęcia nowej pracy itp.).

Dokumenty do odszkodowania za stary moralne

Każdorazowo dokumenty dotyczące szkód moralnych będą zależeć od konkretnej sytuacji życiowej danej osoby, ponieważ nie ma jednego spisu dokumentów.

Osoba zmarła w wypadku- jak wykazać swoje straty moralne?

Należy wykazać doznania osoby wnioskującej o odszkodowanie za szkody moralne, jej poczucie osamotnienia i pustki wywołanej śmiercią osoby bliskiej. Ponadto wykazujemy także inne elementy, takie jak rodzaj i intensywność więzi rodzinnej czy też wystąpienie zmian w życiu codziennym. Odpowiednio prezentujemy rolę w rodzinie pełnioną przez osobę zmarłą. Niewątpliwe wizyta w poradni zdrowia psychicznego będzie także dowodem na poniesienie szkód moralnych.

Złożenie wniosku o straty moralne

O szkody moralne najczęściej ubiegamy się z polisy OC sprawcy lub od pracodawcy, zatem w pierwszej kolejności składamy wniosek do ubezpieczyciela wraz ze zgromadzonymi dowodami.

Zaniżone odszkodowanie za straty moralne

Jeżeli uznany iż otrzymana kwota nie jest dla nas satysfakcjonująca mamy prawo do skierowania sprawy na drogę sądową.

Zadośćuczynienie za stres w pracy

Stres w pracy może także powodować duże szkody moralne. Szczególnie poprzez zmniejszanie wiary we własne siły.

Odszkodowanie za straty moralne po rozwodzie

Samo niewłaściwe zachowanie byłego partnera/-ki, jeżeli nie miało charakteru wskazującego na łamanie praw i wolności drugiej osoby nie może być podstawą do żądania takiego odszkodowania. Jednak w przypadku np. zdrady partnera/-ki, jest możliwość otrzymania z tego tytułu wyższych kwot alimentów w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie.

Jeżeli zatem rozważasz rozwód i chcesz aby partner/-ka płacił/-ła alimenty za swoje zachowanie to zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji: Odszkodowanie (alimenty) po rozwodzie.

Uzyskanie odszkodowania z kancelarią Advoco

Jako kancelaria mamy bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania za straty moralne. Każdą sprawę rozważamy, biorąc pod uwagę jej specyfikę i kwestie indywidualne.

Nie wiesz jak ubiegać się o straty moralne?

Zadzwoń!

Kancelaria Advoco ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o straty moralne i psychiczne.

Zapraszamy.