Ocena medyczna stanu zdrowia po wypadku w zakresie usługi

Poszkodowani w wypadku

Najważniejszy jest szybki powrót do zdrowia, aby można było funkcjonować tak jak przed wypadkiem. Staramy się pomagać poprzez dostarczanie środków na leczenie z odszkodowania, a także dzięki naszym partnerom medycznym oferujemy wysokiej klasy diagnostykę zdrowotną (m.in. MRI, TK) pozwalającą na precyzyjne określenie stanu zdrowia chorego, a co za tym idzie zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej niezbędnej do oszacowania wysokości odszkodowania.

Wypadek śmiertelny

Śmierć w wypadku jest zawsze ciosem dla osób bliskich. Dlatego też warto aby poza słowami otuchy podjąć realne działania które pomogą finansowo pozostałym osobom z rodziny w kolejnych latach. Ważne jest współdziałanie osób ( czasem są to osoby z dalszej rodziny lub przyjaciele), które kontaktując się z nami działają na rzecz rodziny opłakującej stratę. Dzięki temu energicznie działamy, aby jak najszybciej zdobyć środki finansowe z odszkodowania dla osób poszkodowanych na dalsze godne życie. ( Czytaj dalej…)

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy jest zdarzeniem trudnym, bo w wielu przypadkach eliminuje na długo z życia zawodowego. Ponadto, często istnieje obawa, że pracodawca zwolni pracownika, jeżeli ten upomni się o należne odszkodowanie. Warto zatem zbierać wszystkie dokumenty, aby można było określić przebieg zdarzenia oraz mieć kontakt ze świadkami. Ułatwi to niewątpliwie późniejsze odzyskiwanie ubezpieczeń. ( Czytaj dalej …)

Inne rodzaje wypadków

Rodzajów wypadków jest bardzo dużo, każde zdarzenie jest rozpatrywane przez nas indywidualnie, a podjęte działania adekwatne do konkretnej sytuacji prawnej.