Ocena medyczna stanu zdrowia po wypadku w zakresie usługi

Odzyskiwanie ubezpieczeń- Kancelaria odszkodowawcza Warszawa

Odzyskiwanie ubezpieczeń- szybki powrót do zdrowia

Dla osoby poszkodowanej najważniejszy jest szybki powrót do zdrowia, aby można było funkcjonować tak samo jak przed wypadkiem. Staramy się pomagać poprzez dostarczanie środków na leczenie z odzyskanego odszkodowania. Dzięki naszym partnerom medycznym oferujemy wysokiej klasy diagnostykę zdrowotną (m.in. MRI, TK) pozwalającą na precyzyjne określenie stanu zdrowia chorego. Dokumentacja medyczna jest podstawą do określenia potencjalnych następstw  dla osoby po wypadku. Zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej jest podstawą do prawidłowego oszacowania wysokości odszkodowania.

Odzyskiwanie ubezpieczeń- wypadek śmiertelny

Śmierć w wypadku jest zawsze ciosem dla osób bliskich. Dlatego też warto aby poza słowami otuchy podjąć realne działania które pomogą finansowo pozostałym osobom z rodziny w kolejnych latach. Ważne jest współdziałanie osób ( czasem są to osoby z dalszej rodziny lub przyjaciele), które kontaktując się z nami działają na rzecz rodziny opłakującej stratę. Dzięki temu energicznie działamy, aby jak najszybciej zdobyć środki finansowe z odszkodowania dla osób poszkodowanych na dalsze godne życie. ( Czytaj dalej…)

Odzyskiwanie ubezpieczeń- wypadek w pracy

Wypadek w pracy jest zdarzeniem trudnym, bo w wielu przypadkach eliminuje na długo z życia zawodowego. Ponadto, często istnieje obawa, że pracodawca zwolni pracownika, jeżeli ten upomni się o należne odszkodowanie. Warto zatem zbierać wszystkie dokumenty, aby można było określić przebieg zdarzenia oraz mieć kontakt ze świadkami. Ułatwi to niewątpliwie późniejsze odzyskiwanie ubezpieczeń. ( Czytaj dalej …)

Inne rodzaje wypadków

Rodzajów wypadków jest bardzo dużo, każde zdarzenie jest rozpatrywane przez nas indywidualnie, a podjęte działania adekwatne do konkretnej sytuacji prawnej.