odszkodowanie z AC sportowe auto na autostradzie

Odszkodowanie z AC

Odszkodowanie AC, czyli z własnej polisy Autocasco, jest odszkodowaniem z ubezpieczenia dobrowolnego wykupowanego przez właściciela lub użytkownika pojazdu. Ubezpieczenie to ma na celu uchronienie przed stratami w przypadku kradzieży, uszkodzenia auta, gdy sprawca jest nieznany, lub też gdy sami to uszkodzenie spowodowaliśmy.

Zgłoszenie szkody z polisy AC

Każdorazowo należy zwrócić uwagę, że czas na zgłoszenie szkody z AC jest zazwyczaj bardzo krótki (najczęściej kilka dni). Zatem trzeba się pospieszyć z zawiadomieniem naszej ubezpieczalni, aby polisa zadziałała.

Odszkodowanie AC a kosztorys

Po zawiadomieniu ubezpieczyciela i oględzinach pojazdu przez likwidatora, towarzystwo ubezpieczeniowe przegotowuje kosztorys, na bazie którego wypłaca odszkodowanie. Kosztorys każdorazowo jest wykonywany na warunkach polisy, którą posiadamy. Każde z towarzystw ubezpieczeniowych może oferować różne warianty polis AC, które różnią się zakresami ochrony. Warianty te mają także różne nazwy np. warsztatowy, serwisowy, partnerski itp. Ich zakres jest każdorazowo inaczej definiowany przez OWU*.

Odszkodowanie z AC a kradzież

Zazwyczaj odszkodowanie z AC obejmuje kradzież. Wartość wypłaconego odszkodowania zależy od sumy, na jaką jest ubezpieczony pojazd oraz, w jaki sposób OWU* określa spadek wartości pojazdu w trakcie trwania umowy. W niektórych wariantach ubezpieczeniowych nie bierze się pod uwagę spadku wartości pojazdu.

Odszkodowanie z AC a szkoda całkowita

Analogicznie do szkód kradzieżowych określenie, od jakiej wartości pojazdu nie opłaca się go naprawiać, zależy od wariantu polisy AC. Najczęściej jest to 70% wartości pojazdu.

Odszkodowanie z AC a CIT

Jeżeli otrzymamy odszkodowanie, a auto jest w księgach rachunkowych, to odszkodowanie jest przychodem i powinno być opodatkowane. Ze względu jednak na częste zmiany przepisów dotyczące rozliczania użytkowania pojazdu w firmie każdorazowo sugerujemy kontakt z księgową.

Odszkodowanie z AC a podatek VAT

Jeżeli jesteśmy konsumentami a nie przedsiębiorcami, wtedy powinniśmy otrzymać odszkodowanie powiększone o podatek VAT. Umniejszanie odszkodowania o VAT dla konsumentów jest wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. W przypadku przedsiębiorców odliczających VAT towarzystwo może wypłacić odszkodowanie bez podatku VAT.

Komu przysługuje odszkodowanie z AC?

Z punktu widzenia odszkodowania są przypadki, w których jesteśmy wpisani w dowód rejestracyjny, ale gdy płacimy raty za auto, to w umowie pożyczki możemy mieć zawartą klauzulę o zgodzie na wypłatę odszkodowania instytucji finansowej. Zatem każdorazowo należy sprawdzić, kto ma prawo do odbioru odszkodowania z AC. Może okazać się, że na otrzymanie odszkodowania na nasz rachunek, musimy mieć odrębną zgodę.

Odszkodowanie a leasing

W przypadku leasingu musimy zazwyczaj uzyskać zgodę właściciela pojazdu (leasingodawcy) na dochodzenie odszkodowania.

Odwołanie od decyzji

Zawsze warto napisać odwołanie, ponieważ w przypadkach odwołań inne osoby, czasem bardziej doświadczone, powtórnie przeanalizują naszą sprawę. Niestety, nie zawsze odwołanie przynosi rezultat, lecz warto zawsze spróbować przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Kancelaria ADVOCO ma wieloletnie doświadczenie w wygrywaniu spraw o odszkodowania dla klientów. Zapraszamy do współpracy!

 

*OWU czyli ogólne warunki ubezpieczenia są to szczegółowe zapisy prawne każdego kontraktu ubezpieczeniowego obowiązkowo dostarczane klientom. Zawierają m.in. szczegółowy zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Często jednak nie są czytane przez klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.