Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Jak uzyskać odszkodowanie z polisy autocasco (AC)?
odszkodowanie z polisy AC

Jak uzyskać odszkodowanie z polisy autocasco (AC)?

Ubezpieczenie autocasco nazywane powszechnie polisą AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu, wykupywanym dodatkowo przez właściciela lub użytkownika pojazdu, poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Polisa AC- jakie szkody pokrywa?

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i komercyjnym, co oznacza, iż każda z firm ubezpieczeniowych ma dowolność w określaniu zakresu, i wariantu danego ubezpieczenia. Warianty te mają także różne nazwy np. warsztatowy, serwisowy, partnerski itp. Ich zakres jest każdorazowo inaczej definiowany przez OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), każdej firmy.
Zatem w zależności od konkretnego zakresu polisa AC może pokrywać:

  • koszty naprawy pojazdu;
  • wypłatę określonej kwoty w przypadku szkody całkowitej;
  • kradzież samochodu;

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z AC?

Termin zgłoszenia jest zazwyczaj bardzo krótki (szczególnie w przypadku kradzieży). Umowy zawierają zazwyczaj zapis, że musi być to wykonane „niezwłocznie” lub maksymalnie w ciągu kilku dni od zdarzenia. Termin zgłoszenia jest każdorazowo określony w załączonych do polisy Ogólnych warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU), tam możemy sprawdzić, ile mamy czasu na zgłoszenie szkody.

Wycena szkody przez ubezpieczyciela

Po zawiadomieniu firmy ubezpieczeniowej o zdarzeniu rozpoczyna ona likwidację szkody. Zatem wysyła rzeczoznawcę w celu oględzin pojazdu. Na bazie sporządzonego oszacowania towarzystwo ubezpieczeniowe wydaje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy autocasco

Właściciel aut unikalnych oraz samochodów drogich marek, relatywnie często spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania z polisy AC. W takim przypadku czeka nas sprawa sądowa o odszkodowanie.

Odszkodowanie z polisy AC a kosztorys ubezpieczyciela

Jeżeli nie zgadzamy się wyceną odszkodowania, możemy poprosić niezależnego rzeczoznawcę, który wyceni nam nasze straty. Wtedy wraz z odwołaniem przesyłamy kosztorys wykonany przez niezależnego rzeczoznawcę.

Odszkodowanie z AC szkoda całkowita

Jeżeli wartość naprawy przekroczy wartość pojazdu, wtedy firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, lecz pojazd nie będzie naprawiany i przywrócony do stanu poprzedzającego szkodę. Analogicznie do szkód kradzieżowych określenie, od jakiej wartości pojazdu nie opłaca się go naprawiać, zależy od wariantu polisy AC. Najczęściej jest to 70% wartości pojazdu.

Sprawa sądowa o odszkodowanie z polisy autocasco

Analiza OWU

Aby skierować sprawę do sądu, należy zweryfikować posiadany zakres polisy i wczytać się w posiadane zapisy OWU i porównać z otrzymanymi decyzjami od ubezpieczyciela.

Cesja wypłaty odszkodowania od firmy leasingowej

Gdy płacimy raty leasingowe za auto, każdorazowo należy sprawdzić, kto ma prawo do odbioru odszkodowania z AC.

W przypadku umowy pożyczki możemy mieć zawartą klauzulę o zgodzie na wypłatę odszkodowania dla udzielającej nam kredytu instytucji finansowej. W takim przypadku w pierwszej kolejności występujemy o zgodę do tej instytucji na odbiór przez nas należnego odszkodowania.

Wycena niezależnego rzeczoznawcy

Kolejnym krokiem jest sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę, która będzie podstawą do określania wysokości kwot do pozwu o odszkodowanie. Warto, aby była ona rzetelna i nieprzeszacowana. Rachunek za wykonaną usługę przedkładamy w sądzie do zwrotu kosztów za opinię.

Liczba rozpraw

W zależności od skomplikowania możemy założyć, że będzie kilka rozpraw, przeciętnie są dwie lub trzy. Należy przyjąć, iż na jednej z rozpraw trzeba będzie potwierdzić swoje roszczenie przed sądem. Obecnie w wielu przypadkach rozprawy są przeprowadzane zdalnie- za pomocą komputera i łączy Internetowych zatem nie trzeba będzie osobiście stawiać się w budynku sądu.

Opinia biegłego sądowego

Sąd, aby zbadać sprawę, powoła biegłego sądowego, który przeanalizuje zebraną dokumentację oraz przedstawi własne wyliczenie kosztów naprawy. Opinia ta jest wiążąca dla sądu i zazwyczaj na jej podstawie zostaje wydany wyrok.

Czas trwania sprawy w sądzie

Czas trwania sprawy sądowej zależy od obłożenia sprawami konkretnego sądu. Możemy średnio przyjąć, iż sprawa może trwać nawet około dwóch lat.

Odszkodowanie z AC a kradzież auta

Zazwyczaj odszkodowanie z AC obejmuje kradzież. Wartość wypłaconego odszkodowania zależy od sumy, na jaką jest ubezpieczony pojazd oraz, w jaki sposób OWU określa spadek wartości pojazdu w trakcie trwania umowy. W niektórych wariantach ubezpieczeniowych nie bierze się pod uwagę spadku wartości pojazdu.

Odszkodowanie z polisy AC a podatki

Odszkodowanie z AC a CIT

Jeżeli otrzymamy odszkodowanie, a auto jest w księgach rachunkowych, to odszkodowanie jest przychodem i powinno być opodatkowane. Ze względu jednak na częste zmiany przepisów dotyczące rozliczania użytkowania pojazdu w firmie każdorazowo sugerujemy kontakt z własną księgową.

Odszkodowanie z AC a podatek VAT

Jeżeli jesteśmy konsumentami, a nie przedsiębiorcami, wtedy powinniśmy otrzymać odszkodowanie powiększone o podatek VAT. Umniejszanie odszkodowania o VAT dla konsumentów jest wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. W przypadku przedsiębiorców odliczających VAT towarzystwo może wypłacić odszkodowanie bez podatku VAT.

Uzyskanie odszkodowania z polisy AC z kancelarią Advoco

Nie wiesz jak uzyskać należne odszkodowanie z polisy autocasco?

Zadzwoń!

Advoco od wielu lat uzyskuje odszkodowania z polis AC dla swoich klientów.

Zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *