Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Odszkodowanie z polisy autocasco (AC)
odszkodowanie z polisy AC

Odszkodowanie z polisy autocasco (AC)

Ubezpieczenie autocasco nazywane powszechnie polisą AC, jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu, wykupywanym dodatkowo przez właściciela lub użytkownika pojazdu, poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Kiedy należy się odszkodowanie polisy AC, jakie szkody pokrywa?

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i komercyjnym, co oznacza, iż każda z firm ubezpieczeniowych ma dowolność w określaniu zakresu, i wariantu danego ubezpieczenia. Warianty te mają także różne nazwy np. warsztatowy, serwisowy, partnerski itp. Ich zakres jest każdorazowo inaczej definiowany przez OWU każdej firmy. Zatem w zależności od konkretnego zakresu polisa AC może pokrywać:

  • koszty naprawy pojazdu;
  • wypłatę określonej kwoty w przypadku szkody całkowitej;
  • kradzież samochodu;

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z AC?

Termin zgłoszenia jest zazwyczaj bardzo krótki (szczególnie w przypadku kradzieży). Umowy zawierają zazwyczaj zapis, że musi być to wykonane „niezwłocznie” lub maksymalnie w ciągu kilku dni od zdarzenia. Termin zgłoszenia jest każdorazowo określony w załączonych do polisy Ogólnych warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU), tam możemy sprawdzić, ile mamy czasu na zgłoszenie szkody.

Wycena szkody przez ubezpieczyciela

Po zawiadomieniu firmy o zdarzeniu rozpoczyna ona likwidację szkody. Ubezpieczalnia wysyła rzeczoznawcę w celu oględzin pojazdu. Na bazie sporządzonego oszacowania towarzystwo ubezpieczeniowe wydaje decyzję o wypłacie odszkodowania lub odmowie wypłaty.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy autocasco

Istnieją przypadki, że szczególnie dla aut unikalnych oraz  samochodów drogich marek do których części są bardzo drogie, ubezpieczalnie odmawiają wypłaty odszkodowania z polisy AC. W takim przypadku czeka nas sprawa sądowa o odszkodowanie.

Odszkodowanie z polisy AC a kosztorys ubezpieczyciela

Jeżeli nie zgadzamy się wyceną odszkodowania, możemy poprosić niezależnego rzeczoznawcę, który wyceni nam nasze straty. Wtedy wraz z odwołaniem przesyłamy kosztorys wykonany przez niezależnego rzeczoznawcę.

Odszkodowanie z AC szkoda całkowita

Jeżeli wartość naprawy przekroczy wartość pojazdu, wtedy firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, lecz pojazd nie będzie naprawiany i przywrócony do stanu poprzedzającego szkodę. Analogicznie do szkód kradzieżowych określenie, od jakiej wartości pojazdu nie opłaca się go naprawiać, zależy od wariantu polisy AC. Najczęściej jest to 70% wartości pojazdu.

Sprawa sądowa o odszkodowanie z polisy autocasco

Analiza OWU

Aby skierować sprawę do sądu należy zweryfikować posiadany zakres polisy i wczytać się w posiadane zapisy OWU i porównać z otrzymanymi decyzjami od ubezpieczyciela.

Cesja wypłaty odszkodowania od firmy leasingowej

Gdy płacimy raty za samochód, każdorazowo należy sprawdzić, kto ma prawo do odbioru odszkodowania z AC.

W przypadku umowy pożyczki możemy mieć zawartą klauzulę o zgodzie na wypłatę odszkodowania dla udzielającej nam kredytu instytucji finansowej. W takim przypadku w pierwszej kolejności występujemy o zgodę do tej instytucji na odbiór przez nas należnego odszkodowania.

Wycena niezależnego rzeczoznawcy

Kolejnym krokiem jest sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę, która będzie podstawą do określania wysokości kwot do pozwu o odszkodowanie. Warto, aby była ona rzetelna i nie przeszacowana. Rachunek za wykonaną usługę przedkładamy w sądzie do zwrotu kosztów za opinię.

Liczba rozpraw

W zależności od skomplikowania, możemy założyć, że będzie kilka rozpraw, przeciętnie są dwie lub trzy. Należy przyjąć, iż na jednej z rozpraw trzeba będzie potwierdzić swoje roszczenie przed sądem. Obecnie w wielu przypadkach rozprawy są przeprowadzane zdalnie- za pomocą komputera i łączy Internetowych zatem nie trzeba będzie osobiście stawiać się w budynku sądu.

Opinia biegłego sądowego

Sąd aby zbadać sprawę, powoła biegłego sądowego, który przeanalizuje zebraną dokumentację oraz przedstawi własne wyliczenie kosztów naprawy. Opinia ta jest wiążąca dla sądu i zazwyczaj na jej podstawie zostaje wydany wyrok.

Czas trwania sprawy w sądzie

Czas trwania sprawy sądowej zależy od obłożenia sprawami konkretnego sądu. Możemy średnio przyjąć, iż sprawa może trwać około dwóch lat.

Odszkodowanie z AC a kradzież auta

Zazwyczaj odszkodowanie z AC obejmuje kradzież. Wartość wypłaconego odszkodowania zależy od sumy, na jaką jest ubezpieczony pojazd oraz, w jaki sposób OWU określa spadek wartości pojazdu w trakcie trwania umowy. W niektórych wariantach ubezpieczeniowych nie bierze się pod uwagę spadku wartości pojazdu.

Odszkodowanie z polisy AC a podatki

Odszkodowanie z AC a CIT

Jeżeli otrzymamy odszkodowanie, a auto jest w księgach rachunkowych, to odszkodowanie jest przychodem i powinno być opodatkowane. Ze względu jednak na częste zmiany przepisów dotyczące rozliczania użytkowania pojazdu w firmie każdorazowo sugerujemy kontakt z księgową.

Odszkodowanie z AC a podatek VAT

Jeżeli jesteśmy konsumentami, a nie przedsiębiorcami, wtedy powinniśmy otrzymać odszkodowanie powiększone o podatek VAT. Umniejszanie odszkodowania o VAT dla konsumentów jest wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. W przypadku przedsiębiorców odliczających VAT towarzystwo może wypłacić odszkodowanie bez podatku VAT.

Uzyskanie odszkodowania z polisy AC z kancelarią Advoco

Nie wiesz jak uzyskać należne odszkodowanie z polisy autocasco?

Zadzwoń!

Advoco od wielu lat uzyskuje odszkodowania z polis AC dla swoich klientów.

Zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *