Advoco » Informacje o odszkodowaniach » odszkodowanie » odszkodowanie po wypadku drogowym » Jak złożyć zawiadomienie o wypadku lub kolizji?
zawiadomienie o przestępstwie

Jak złożyć zawiadomienie o wypadku lub kolizji?

Zdarzają się sytuacje w których sprawca zmienia zdanie i nie przyznaje się do spowodowania kolizji, nawet pomimo podpisania oświadczenia.

Co zrobić w takim przypadku?

Otóż musimy zawiadomić funkcjonariuszy o zaistniałym zdarzeniu, aby Policja lub prokuratura ustaliły konkretnego sprawcę. W innym przypadku nie otrzymamy odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Gdzie złożyć zawiadomienie?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możemy złożyć w najbliższym komisariacie lub w najbliższej Prokuraturze. Jeżeli okaże się, że postępowanie powinno być prowadzone w innym komisariacie, funkcjonariusze przekażą sprawę do odpowiedniej jednostki. 

W jaki sposób składa się zawiadomienie?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być złożone:

  • ustnie,
  • pisemnie,
  • pocztą.

Podczas składania zawiadomienia pisemnie na komisariacie lub w prokuraturze albo podczas wysyłania pisma listem, zadbajmy o potwierdzenie złożenia lub nadania pisma. Takie potwierdzenie może ewentualnie okazać się przydatne na dalszym etapie postępowania.

Co powinno zawierać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powinno zawierać następujące informacje:

  • oznaczenie organu, do którego składamy zawiadomienie (np. Komenda Powiatowa Policji w …, Prokuratura Rejonowa w …),
  • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej zawiadomienie,
  • datę i miejsce wypadku,
  • opis wypadku
  • dane sprawcy wypadku, ofiary, świadków (o i ile są znani),
  • data i podpis osoby składającej zawiadomienie,
  • dowody, np. zdjęcia, film z wypadku, karta z leczenia szpitalnego.

Samo zdarzenie najlepiej opisać bardzo dokładnie, uwzględniając wszelkie okoliczności, takie jak pora dnia, pogoda, warunki na drodze, zachowanie się sprawcy po wypadku, liczbę ofiar, w jakim stopniu doszło do uszkodzenia pojazdu, czy na miejsce przyjechała karetka pogotowia itp.

Dołączenie dowodów

Warto również dołączyć wszystkie dowody, jakie mamy. Mogą to być zdjęcia, nagrania lub inne, potwierdzające fakt, że doszło do wypadku. Jeśli na miejsce wypadku przyjechała karetka pogotowania lub pomocy medycznej udzielono później, można dołączyć także protokół badania lekarskiego, wskazujący na poniesione obrażenia.

Należy pamiętać, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może złożyć każda osoba, która się o nim dowiedziała. Może to być sprawca wypadku, osoba poszkodowana lub świadek wypadku.

Dalsze działania funkcjonariuszy

W pierwszej kolejności ustalają czy został popełniony czyn zabroniony, wyjaśniają okoliczności sprawy, ustalają wysokość szkody oraz jeżeli to możliwe ustalają sprawcę. Zbierają także dokumentację niezbędną do dalszego postępowania przed sądem.

Dalsze działania po stronie osoby poszkodowanej

Po złożeniu zawiadomienia, dalsze czynności pozostawiamy w rękach funkcjonariuszy. Z uwagi na szczególny charakter przestępstwa, jakim jest wypadek, po złożeniu zawiadomienia, nie musimy nic więcej robić. Zgodnie z art. 305 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego, Policja lub Prokuratura zobowiązane są podjąć dalsze czynności, a zarazem powiadomić nas jako osobę składającą zawiadomienie- o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia dochodzenia. Oczywiście na dalszym etapie postępowania, możemy zostać wezwani na przesłuchanie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Pamiętajmy, iż w przypadku postanowienia umorzenia dochodzenia z którym się nie zgadzamy, mamy tylko 7 dni na złożenie zażalenia.

Sprawca kolizji nie chce się przyznać do winy?

Zadzwoń!

Kancelaria Advoco ma doświadczenie w także w takich przypadkach.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *