Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy?

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy, po pierwsze należy jak najszybciej zawiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku.

Kiedy zgłosić wypadek w pracy?

Wypadek w pracy powinniśmy zgłosić niezwłocznie po jego  wystąpieniu. Pozwoli to uruchomienie procedury na podstawie której otrzymamy odszkodowanie.

Uzyskanie protokołu powypadkowego

Pracodawca ma 14 dni od otrzymania zgłoszenia o wypadku na sporządzenie protokołu powypadkowego BHP (karty wypadku). Jest to podstawowy dokument, który wskazuje okoliczności zdarzenia, wyjaśnia jego przyczyny oraz stwierdza czy był to wypadek przy pracy. Sugerujemy uważne przeczytanie tego protokołu, ponieważ jest on podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli nie zgadzamy się z tym dokumentem mamy wtedy prawo zgłosić do niego swoje zastrzeżenia.

Pracodawca ma obowiązek dodatkowo zawiadomić prokuratora, który będzie badać dane zdarzenie, jeżeli wypadek było zbiorowym wypadkiem w pracy (czyli przynajmniej dwóch pracowników doznało obrażeń), lub osoba zatrudniona doznała ciężkich obrażeń albo zmarła.

Czytaj więcej: Protokół powypadkowy

Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Życie i zdrowie nie ma ceny zatem możemy starać się o odszkodowanie z wielu źródeł, najczęściej są to:

  • ZUS
  • odszkodowanie z polisy OC działalności pracodawcy
  • odszkodowanie z polisy grupowej PZU lub innych ubezpieczeń komercyjnych

Odszkodowanie po wypadku w pracy z ZUS

Jeżeli nastąpił wypadek przy pracy możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Występujemy po nie po zakończeniu leczenia. Na ostatniej wizycie u lekarza prosimy o wypisanie druku OL-9, druk ten wraz z całą dokumentacją medyczną i protokołem BHP(kartą wypadku) pozwala na uzyskanie stosownego odszkodowania z ZUS.

Wysokość odszkodowania zależy od doznanego uszczerbku na zdrowiu. Oceniany jest on przez specjalnego lekarza orzecznika. Zatem im więcej dokumentów medycznych będziemy w stanie przedstawić, tym bardziej precyzyjnie lekarz orzecznik będzie mógł ocenić nasz stan zdrowia.

Przy osobie zmarłej wysokość jednorazowego odszkodowania jest określana ustawowo.

Czytaj więcej:  Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC pracodawcy

Aby uzyskać zadośćuczynienie po wypadku w pracy musimy zwrócić się do ubezpieczyciela pracodawcy o wyrównanie szkód. (ZUS wypłaca tylko odszkodowania lub renty).

Należy jednak rozważyć czy ubieganie się o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy, nie skomplikuje naszej sytuacji. Warto przemyśleć czy wystąpienie na drogę sądową przeciwko pracodawcy nie spowoduje że będzie chciał nas zwolnić  pod byle pretekstem.

W przypadku dochodzenia odszkodowania od pracodawcy z jego polisy OC, podejmujemy podobne działania jak to się dzieje po wypadku samochodowym.
Czytaj więcej: Katalog spraw za które należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od pracodawcy  

Każdorazowo po wypadku należy wykazać swoje straty.
Czytaj więcej: Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania 

Odszkodowanie po wypadku w pracy z PZU i innych ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenia grupowe po wypadku w pracy są bardzo pomocne w trudnych sytuacjach. Każda z polis grupowych zawiera zazwyczaj specjalną opcję określającą jaką kwotę odszkodowania otrzymamy po wypadku w pracy. Szczegółowy zakres uszczerbków na zdrowiu zależy od konkretnego kontraktu ubezpieczeniowego (polisy) zawartej pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem. Do każdej takiej umowy są dołączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia tzw. „OWU”, które określają warunki prawne wypłaty odszkodowania. OWU opisuje także jaki procent sumy ubezpieczenia należy nam się za dany uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli nie mamy OWU powinniśmy zwrócić się do kadrowej w swojej firmie aby je otrzymać.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z PZU i innych ubezpieczycieli komercyjnych

Odszkodowanie po wypadku w drodze do pracy i z pracy

Niestety ten tytuł do odszkodowania został jakiś czas temu zlikwidowany- jednak pomimo to warto poinformować pracodawcę o takim wypadku.  Dzięki temu będąc na zwolnieniu lekarskim będziemy otrzymywać całość pensji zamiast 80%, jak to ma miejsce w trakcie zwolnienia lekarskiego z innych przyczyn.

Czy można otrzymać odszkodowanie po wypadku w pracy od kilku instytucji?

Tak, życie i zdrowie nie ma ceny, zatem możemy się starać o odszkodowanie z wielu instytucji.

Wypadek w pracy był już dość dawno czy cały czas mogę starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie z ZUS nie przedawnia się, co oznacza że nie ma końcowego terminu na odzyskanie odszkodowania. W innych przypadkach mamy zasadniczo 3 lata lub 20 lat jeżeli wypadek był zakwalifikowany jako przestępstwo.

Uzyskanie odszkodowania po wypadku w pracy z kancelarią Advoco

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach w pracy.

Zadzwoń! Znając odpowiednie procedury potrafimy uzyskać wysokie odszkodowania dla naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu.