Bieżąca informacja o podejmowanych działaniach

Odszkodowanie po wypadku w pracy

Odszkodowanie po wypadku w pracy

Wypadek w pracy często eliminuje na dłuższy czas z życia zawodowego. Wysokość odszkodowania po takim wypadku zależy od kilku czynników. Zależy od następstw zdrowotnych, od rodzaju umowy którą mamy z firmą, a także od tego czy posiadamy ubezpieczenie grupowe. Każdorazowo powinien zostać sporządzony protokół powypadkowy który opisuje okoliczności wypadku.

Odszkodowanie po wypadku w pracy z ZUS

Jeżeli nastąpił wypadek przy pracy możemy wystąpić o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość odszkodowania zależy od doznanego urazu. ZUS samodzielnie określa nasz uszczerbek na zdrowiu na podstawie badania przez lekarza orzecznika. Ważne zatem abyśmy umieli wykazać zdrowotne następstwa wypadku, przedstawiając odpowiednią dokumentację.

Odszkodowanie po wypadku w pracy od pracodawcy

Bardzo często wypłata odszkodowania z ZUS nie pokrywa całości strat jakie poniosła osoba po wypadku w pracy. Poszkodowany pracownik musi na własną rękę dojeżdżać do lekarzy i ponosić koszty wizyt, gdy okazuje się że czas oczekiwania z puli NFZ wydaje się zbyt odległy. Osoba po wypadku musi ponosić koszty specjalnej opieki i rehabilitacji. Z naszego doświadczenia wynika , iż często pracownik obawia się, że pracodawca go zwolni, jeżeli ten upomni się o należne odszkodowaniezadośćuczynienie. Warto zatem zbierać wszystkie dokumenty, aby można było określić przebieg zdarzenia oraz mieć kontakt ze świadkami- najczęściej z kolegami z pracy. Podstawą do wszelkich działań jest prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy, który wskazuje na potencjalne nieprawidłowości występujące na stanowisku pracy, oraz przyczyny które spowodowały wypadek.

Odszkodowanie po wypadku w pracy z PZU i innych ubezpieczeń grupowych

W takich przypadkach bardzo ważne jest posiadanie ubezpieczenia grupowego, które pomoże nam w dochodzeniu do zdrowia. Oczywiście ubezpieczalnie wymagają odpowiednich dokumentów wykazujących naszą stratę oraz mają szereg wyłączeń odpowiedzialności. Warto zatem skonsultować się z prawnikami od odszkodowań abyśmy mogli skorzystać z ich doświadczenia nie narażając się z góry na odmowę z ubezpieczalni.

Uzyskaj odszkodowanie po wypadku w pracy z Advoco

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co zrobić, lub uznajecie że warto mieć profesjonalnego przedstawicielka do rozmów z pracodawcą, aby w Państwa imieniu wywalczyć jak największe odszkodowanie.

Zapraszamy do kontaktu!