Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy, po pierwsze należy jak najszybciej zawiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku.

Dokumentacja po wypadku w pracy

Pracodawca ma 14 dni od otrzymania zgłoszenia o wypadku na sporządzenie protokołu powypadkowego BHP (karty wypadku). Jest to podstawowy dokument, który wskazuje okoliczności zdarzenia, wyjaśnia jego przyczyny oraz stwierdza czy był to wypadek przy pracy. Sugerujemy uważne przeczytanie tego protokołu, ponieważ jest on podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli nie zgadzamy się z tym dokumentem mamy wtedy prawo zgłosić do niego swoje zastrzeżenia.

Pracodawca ma obowiązek dodatkowo zawiadomić prokuratora, który będzie badać dane zdarzenie, jeżeli wypadek było zbiorowym wypadkiem w pracy (czyli przynajmniej dwóch pracowników doznało obrażeń), lub osoba zatrudniona doznała ciężkich obrażeń albo zmarła.

Czytaj więcej: Protokół powypadkowy

Z jakich źródeł można otrzymać odszkodowanie po wypadku w pracy?

Życie i zdrowie ludzkie nie ma ceny, dlatego też możemy starać się o odszkodowanie z wielu źródeł najczęściej są to:

  • ZUS
  • odszkodowanie z polisy OC pracodawcy
  • odszkodowanie z polisy grupowej PZU lub innych ubezpieczeń komercyjnych

Odszkodowanie po wypadku w pracy z ZUS

Jeżeli nastąpił wypadek przy pracy możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Występujemy po nie po zakończeniu leczenia. Na ostatniej wizycie u lekarza prosimy o wypisanie druku OL-9, druk ten wraz z całą dokumentacją medyczną i protokołem BHP(kartą wypadku) pozwala na uzyskanie stosownego odszkodowania z ZUS.

Wysokość odszkodowania zależy od doznanego uszczerbku na zdrowiu. Oceniany jest on przez specjalnego lekarza orzecznika. Zatem im więcej dokumentów medycznych będziemy w stanie przedstawić, tym bardziej precyzyjnie lekarz orzecznik będzie mógł ocenić nasz stan zdrowia.

Przy osobie zmarłej wysokość jednorazowego odszkodowania jest określana ustawowo.

Czytaj więcej:  Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?

Zadośćuczynienie za skutki wypadku przy pracy- odszkodowanie z polisy OC pracodawcy

Aby uzyskać zadośćuczynienie po wypadku w pracy musimy zwrócić się do ubezpieczyciela pracodawcy o wyrównanie szkód. (ZUS wypłaca tylko odszkodowania lub renty).

Należy jednak rozważyć czy ubieganie się o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy, nie skomplikuje naszej sytuacji. Warto przemyśleć czy wystąpienie na drogę sądową przeciwko pracodawcy nie spowoduje że będzie chciał nas zwolnić  pod byle pretekstem.

W przypadku dochodzenia odszkodowania od pracodawcy podejmujemy te same działania jak to się dzieje po wypadku samochodowym.
Czytaj więcej: Katalog spraw za które należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od pracodawcy  

Każdorazowo po wypadku należy wykazać swoje straty.
Czytaj więcej: Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania

 

Odszkodowanie po wypadku w pracy z PZU i innych ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenia grupowe po wypadku w pracy są bardzo pomocne w trudnych sytuacjach. Każda z polis grupowych zawiera zazwyczaj specjalną opcję określającą jaką kwotę odszkodowania otrzymamy po wypadku w pracy. Szczegółowy zakres uszczerbków na zdrowiu zależy od konkretnego kontraktu ubezpieczeniowego (polisy) zawartej pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem. Do każdej takiej umowy są dołączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia tzw. „OWU”, które określają warunki prawne wypłaty odszkodowania. OWU opisuje także jaki procent sumy ubezpieczenia należy nam się za dany uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli nie mamy OWU powinniśmy zwrócić się do kadrowej w swojej firmie aby je otrzymać.

Czytaj więcej: Odszkodowanie z PZU i innych ubezpieczycieli komercyjnych

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.  Zespół Advoco.